To personer som er i ferd med å håndhilse

Digital samhandling – kartlegging av behov

Hva er de praktiske utfordringene med digital samhandling innenfor byggebransjen? I en nylig utarbeidet rapport blir det avdekket behov for kontraktsregulering og generell standardisering for å gjøre dette enklere.

Forslagene som kommer fram i rapporten kan føre til tre typer tiltak: 

  1. Endring av vilkårene i etablerte eller nye standardkontrakter
  2. Regulering i kontraktsvedlegg (typisk ytelsesbeskrivelser og prosesser), vanligvis uten at dette innebærer noen standardisering ettersom hver individuelle kontrakt har sine særlige behov
  3. Standardisering av ytelser og prosesser tilknyttet BIM

Rapporten er utarbeidet av standardisingskomiteen SN/K 379 Digitale samhandlingsformer, og den vil være viktig i arbeidet med å revidere Standard Norges kontraktsstandarder. I tillegg vil den også være aktuell å bruke i andre standardiseringsprosjekter som ikke har direkte tilknytning til kontraktsstandarder.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål til dette arbeidet kan du kontakte prosjektleder Hilde Larmerud.

Last ned

Sist oppdatert: 2020-12-03