To mennesker som håndhilser og covid 19 oppå bildet

Korona og kontraktsstandardene

Korona-pandemien som en Force Majeure-begivenhet for allerede inngåtte avtaler, er grundig diskutert den senere tiden. For avtaler som inngås i tiden fremover, må det kunne forventes at partene tar i betraktning at det er en fare for at pandemien kan hindre oppfyllelse.

Dagens kontraktsstandarder tar ikke høyde for korona-situasjonen. Det innebærer at partene selv må vurdere om det er bestemmelser i standarden som bør endres, slettes eller tilføyes som følge av pandemien. Det er knyttet stor usikkerhet til hvordan dette bør håndteres, og partene vil sannsynligvis ha ulike oppfatninger når det gjelder plassering av risiko. 

Aktuelle vurderingstemaer

Det er mange viktige elementer som bør tas med i vurderingen når man skal inngå en kontrakt under korona-pandemien. Vurderingene må knyttes til både konkurransefasen og selve kontrakten. Når det gjelder kontraktsstandardene oppfordres partene til å vurdere behovet for særregulering av blant annet:

  • krav på tilleggsvederlag og fristforlengelse utover kontraktens alminnelige regler. Aktuelle temaer i denne vurderingen kan være smittevernskostnader, materialkostnader, vare- og tjenesteleveranser, endrede lover, forskrifter og offentlige vedtak, manglende myndighetsmedvirkning, nedsatt produktivitet og andre korona-relaterte kostnader
  • prosess for, og dokumentasjon av, krav knyttet til korona
  • valutaregulering
  • indeksregulering
  • rapportering
  • oppsigelse
  • tvisteløsning

Punktene inneholder ingen anbefalinger om hvordan man eventuelt bør særregulere de ulike forholdene, og listen er ikke uttømmende.

Kontraktshåndtering under korona-pandemien

Flere aktører har laget veiledninger og informasjonsskriv om kontraktshåndtering under korona-pandemien. En ekspertgruppe ledet av professor Knut Kaasen, bestående av representanter fra byggherre-, entreprenør- og rådgiversiden, har forsøkt å komme til enighet om felles kontraktsklausuler som kan benyttes ved inngåelse av kontrakter i perioden fremover. Med utgangspunkt i dette omfattende arbeidet, har flere store offentlige byggherrer kommet til enighet med Entreprenørforeningen – Bygg og anlegg og Nelfo om noen grunnleggende prinsipper for hvordan koronasituasjonen skal håndteres i offentlige bygge- og anleggsprosjekter fremover.

Revisjon av kontraktsstandardene

Standard Norge og aktørene i bransjen er enige om at det er på tide med revisjon av kontraktsstandardene, uavhengig av korona-situasjonen. Deltakerne i revisjonsarbeidet vil naturlig nok ha med seg erfaringene fra korona-pandemien inn i forhandlingene, men dette vil dessverre ikke være til hjelp for de som skal inngå avtaler under dagens pandemi. Standard Norge anbefaler derfor å se hen til de aktuelle vurderingstemaene som er nevnt her og veiledninger som foreligger, for å vurdere om det er behov for særregulering i perioden fremover.

Kontaktinfo

Dersom du ønsker å vite mer eller har innspill til dette arbeidet, kan du kontakte prosjektleder Hilde Larmerud i Standard Norge. 

Lær mer

Kurs i juridiske kontraktsstandarder for bygg og anlegg

Illustrasjonsbilde av foreleser

Vi tilbyr kurs i flere juridiske standarder, som blant andre NS 8405, NS 8406, NS 8407, NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis, samspillsentreprise med flere.

Meld deg på et kurs

Sist oppdatert: 2020-07-13

NS 8405:2008

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Norsk bygge- og anleggskontrakt

SpråkNorskUtgave: 2 (2008-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 8406:2009

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt

SpråkNorskUtgave: 1 (2009-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 8415:2008

Standard

NOK 893,00 (eks. mva)

Norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider

SpråkNorskUtgave: 1 (2008-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 8416:2009

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Forenklet norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider

SpråkNorskUtgave: 1 (2009-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 8417:2011

Standard

NOK 893,00 (eks. mva)

Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalunderentrepriser

SpråkNorskUtgave: 1 (2011-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

DIGITALT KLASSEROM - Kurs i NS 8405 og NS 8406

Kurs

NOK 5 400,00 (eks. mva)

DIGITALT KLASSEROM - Kurs i NS 8405 og NS 8406, 19.08.2020.

Tid: 2020-08-19Sted: Digitalt klasseromSpråk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

DIGITALT KLASSEROM - Kurs i NS 8407 - Totalentreprise

Kurs

NOK 5 400,00 (eks. mva)

DIGITALT KLASSEROM - Kurs i NS 8407,200820

Tid: 2020-08-20Sted: Digitalt klasseromSpråk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

DIGITALT KLASSEROM - Kurs i Mangelhåndtering (1/2-dag)

Kurs

NOK 3 000,00 (eks. mva)

DIGITALT - Kurs i Mangelhåndtering (halv dag)

Tid: 2020-09-24Sted: Digitalt klasseromSpråk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Digitalt - Kurs i Frister i entreprisekontrakter

Kurs

NOK 3 000,00 (eks. mva)

DIGITALT KLASSEROM - Kurs i Frister i entreprisekontrakter (halv dag) 20. oktober 2020

Tid: 2020-10-20Sted: Digitalt klasseromSpråk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

DIGITALT KLASSEROM - Kurs i Overtakelse og sluttoppgjør (1/2-dag)

Kurs

NOK 3 000,00 (eks. mva)

DIGITALT_ Kurs i Overtakelse og sluttoppgjør

Tid: 2020-09-10Sted: Digitalt klasseromSpråk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Kurs i NS 8405 og NS 8406, 01.09.20, Trondheim

Kurs

NOK 5 400,00 (eks. mva)

Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag), 01.09.20, Trondheim

Språk: Ukjent

Information 

Kurs i NS 8405 og NS 8406,070920,Bergen

Kurs

NOK 5 400,00 (eks. mva)

Kurs i NS 8405 og NS 8406,070920,Bergen

Språk: Ukjent

Information 

Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag)

Kurs

NOK 5 400,00 (eks. mva)

Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag), 02.09.20, Trondheim

Tid: 2020-09-02Sted: TrondheimSpråk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Kurs i NS 8407,080920, Bergen

Kurs

NOK 5 400,00 (eks. mva)

Kurs i NS 8407,080920, Bergen

Språk: Ukjent

Information 

Kurs i Samspillsentreprise,020920,Tromsø

Kurs

NOK 5 400,00 (eks. mva)

Kurs i Samspillsentreprise,020920,Tromsø.

Språk: Ukjent

Information 

Kurs i Samspillsentreprise

Kurs

NOK 5 400,00 (eks. mva)

Kurs i Samspillsentreprise, 29.10.20, Trondheim

Tid: 2020-10-29Sted: TrondheimSpråk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse