Et par hender som skriver under en kontrakt
Foto: Pixabay

Ny Norsk Standard for konkurransegrunnlag med ytelsesbeskrivelser for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag

Denne standarden fastsetter regler for oppbygning av og innholdet i et konkurransegrunnlag som skal ligge til grunn for tilbud på eller avtale om prosjektering og rådgivning i byggeprosjekter.

NS 3418 er utarbeidet for å få godt gjennomarbeidede og mer ensartede konkurransegrunnlag ved anskaffelse av prosjekterings- og rådgivningstjenester i byggenæringen i Norge. Deler av standarden er beslektet med NS 3450 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg. NS 3418 Konkurransegrunnlag med ytelsesbeskrivelser for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag – Struktur og innhold, som er standardens fulle navn, inneholder i tillegg en del som angir struktur for beskrivelse av prosjekterings- og rådgivningstjenester.

Dekker flere behov

Målgruppen for standarden er aktører som anskaffer prosjekterings- og rådgivningstjenester i en profesjonell sammenheng. Standarden kan brukes både av offentlige og private aktører. Videre kan standarden brukes av både byggherrer og totalentreprenører som anskaffer prosjekterings- og rådgivningstjenester.

NS 3418 er utformet med tanke på prosjektering og rådgivning for byggprosjekter. Standarden kan også brukes i anleggssektoren, men da er det nødvendig med visse tilpasninger. Standarden dekker et vidt behovsspekter som har fått betydning for oppbygningen av standarden, nærmere bestemt ved at enkelte deler primært er rettet mot byggherrer og totalentreprenører.

Bakgrunn

NS 3418 er utarbeidet av standardiseringskomiteen SN/K 362 Ytelsesbeskrivelser. Komiteen består av medlemmer fra Statsbygg, UiO, Arkitektbedriftene i Norge, Maskinentreprenørenes Forbund, RIF, Statens Vegvesen, BuildingSMART Norge, Norsk Kommunalteknisk Forening, Norges bygg- og eiendomsforening, EBA og NTNU.

Kurs i juridiske kontraktstandarder for bygg og anlegg

Illustrasjonsbilde av foreleser

Vi tilbyr kurs i flere juridiske standarder, som blant andre NS 8405, NS 8406, NS 8407, NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis, samspillsentreprise med flere.

Meld deg på et kurs

Interessert i temaet?

Som abonnent på vårt nyhetsbrev får du jevnlige oppdateringer om standarder og arrangementer.

Meld deg på

Sist oppdatert: 2021-10-12

NS 3418:2020

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Konkurransegrunnlag med ytelses-beskrivelser for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag — Struktur og innhold

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2020-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

Digitalt kurs i gjennomføring av anskaffelser basert på NS 3450 og NS 3418

Kurs

NOK 5 400,00 (eks. mva)

Digitalt kurs i gjennomføring av anskaffelser basert på NS 3450:2014 og NS 3418:2020, 18. og 19. november kl. 9:00-12:00 begge dager

Tid: 2021-11-15Sted: Digitalt kursSpråk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse