To personer som håndhilser

To byggblanketter til byggherreforskriften på høring

Endringer i byggherreforskriften trer i kraft 1. januar 2021 og derfor er Byggblankett 8440A Byggherreforskriften - Kontrakt og 8440B Byggherreforskriften – Oppgavefordeling, under revisjon og på høring fram til 18. januar.

Begge de to forslagene til nye byggblanketter er utarbeidet av standardiseringskomiteen SN/K 263 Forbrukerkontrakter til bustadoppføringslova. Alle innkomne kommentarer vil bli behandlet av komiteen.

prByggblankett 8440A Byggherreforskriften - Kontrakt

Vi ønsker innspill på hele blanketten, men ber spesielt om tilbakemelding på følgende problemstilling:

Oppgaver for KP og KU kan spesifiseres i de blanke linjene i slutten av Byggblankett 8440B. Det er ulike synspunkter på om dette skal videreføres eller om det er et alternativ å vise til at punkt 12 i Byggblankett 8440A kan benyttes til denne spesifisering.

prByggblankett 8440B Byggherreforskriften - Oppgavefordeling

Vi ber deg særlig ser på følgende problemstillinger:

  • Punkt 4: Det er ulike synspunkter på om ordlyden «på en prisbar måte» skal tas inn i teksten knyttet til første oppgave i punktet.
  • Punkt 8 a og b: Det er ulike synspunkter på om den foreslåtte ordlyden under bokstav a og b bør benyttes, eller om forskriftsteksten skal tas inn.
  • Oppgaver for KP og KU kan spesifiseres i de blanke linjene i slutten av Byggblankett 8440B. Det er ulike synspunkter på om dette skal videreføres eller om det er et alternativ å vise til at punkt 12 i Byggblankett 8440A kan benyttes til denne spesifisering.

Tilgang til høringsdokumentene

Begge forslagene til nye byggblanketter kan lastes ned fra vår gratis tjeneste «Standarder på høring». Det eneste som kreves for å få tilgang er at du er registrert som bruker av tjenesten. I høringssystemet kan du laste ned forslaget og gi dine kommentarer. Høringsfristen er 2021-01-18.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Marthe Hagberg.

Sist oppdatert: 2020-12-21