Brakkerigg
Foto: Modulservice

Utviklingen av en Norsk Standard for kontrakter til utleieavtale av brakker og moduler starter nå

Utviklingen av en ny kontraktsstandard går i gang høsten 2020. Nå søker vi virksomheter og fagfolk som ønsker å bidra i arbeidet.

Målet med prosjektet er å utvikle en kontraktstandard og/eller blankett for utleie av brakker og moduler. Første møte i den nye standardiseringskomiteen for utleieavtaler er 23. oktober 2020 kl. 9-11 på Teams. Bakgrunnen for arbeidet er et behov for å regulere avtaleforholdet mellom byggherrer, som ofte er kommuner, og utleiere av brakker og moduler til midlertidige bygg som for eksempel barnehager og skoler.

Avtale for hele leieforholdet

I dag benyttes ofte standarden NS 8407 på disse kontraktsforholdene, men utfordringen er at den er laget for å regulere en totalentreprise. Erfaring har likevel vist at den fungerer for oppstarts- og avslutningsfasen, hvor mobilisering og demobilisering av brakker og moduler skjer, men ikke i selve utleieperioden som utgjør en vesentlig del av den totale kontraktstiden.

Mange utleiefirmaer må i dag gå med på å benytte NS 8407, fordi kommunene ofte krever det. Utfordringen er at det gjerne er et større behov for detaljering og regulering av ansvarsforholdet knyttet til utleie enn det NS 8407 legger til rette for. Dette fører ofte til at egenproduserte avtaler benyttes, og tolkningsutfordringene i etterkant blir større.

En ren entreprisekontrakt vil kun regulere forholdet frem til overtakelse. Så lenge utleier både er eier av bygget, og i stor grad har vedlikeholdsansvaret, er det både praktisk og juridisk en utfordring å regulere ansvarsforholdet i grensesnittet mellom overtakelsen og leieperioden. Det samme gjentar seg når leien avsluttes og bygget skal settes tilbake til opprinnelig stand og leveres tilbake til utleier. Hvordan bør dette reguleres? Kan en samlet kontraktstandard for hele leieforholdet fra montering til demontering være løsningen?

Vil din virksomhet være med?

Hvis du har synspunkter på forslaget om en ny Norsk Standard for utleieavtale av brakker og moduler, og ønsker å bidra inn i dette viktige arbeidet, ta kontakt med Standard Norges prosjektleder Marthe Hagberg.

Sist oppdatert: 2020-12-03