2021 Nyheter

 

De siste ti årene har det skjedd et paradigmeskifte innenfor praksis for håndtering av offentlige anskaffelser. Det har gått fra å være håndtert mer eller mindre som venstrehåndsarbeid til krav og tilbud om opplæring og sertifisering. Politikerne har lagt inn den ene politiske målet etter det andre i anskaffelsesprosessen, for å utnytte det offentliges innkjøpsmakt når det handles varer og tjenester for nærmere 600 milliarder kroner hvert år.

2021-07-14

Mer om Hjelp til selvhjelp for offentlige innkjøpere
 

Utbyggingsavtaler er et viktig verktøy for mange kommuner. Vi har over lengre tid jobbet med å utarbeide en helt ny utbyggingsavtale mellom en kommune og utbygger om utbygging til gjennomføring av en arealplan. Forslag til blankett er nå lagt ut på høring, og fristen for å komme med høringsuttalelser er 2. oktober 2021.

2021-07-02

Mer om Forslag til ny Byggblankett 8447 om utbyggingsavtaler på høring
 

Norske eksperter har i lengre tid vært med i det europeiske standardiseringsarbeidet med å utvikle en ny standard for integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser. Forslaget, prEN 17687, er nå lagt ut på høring, og fristen for å komme med høringsuttalelser er 26. august 2021.

2021-07-02

Mer om Forslag til ny standard om integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser
 

Vi har gjennomført en større revisjon av alle byggblankettene knyttet til bustadoppføringslova, og nå er de to siste lagt ut på høring. Fristen for å komme med høringsuttalelser er 16. juni.

2021-04-16

Mer om Forslag til revidert Byggblankett 3426 A og 3426 B på høring
 

Arbeidet med en ny kontraktstandard som skal ta for seg utleie av maskiner, utstyr og tjenester, går i gang våren 2021. Nå søker vi virksomheter og fagfolk som ønsker å bidra i prosjektet.

2021-02-19

Mer om Utviklingen av Norsk Standard for utleieavtale for maskiner, utstyr og tjenester starter