Avfallsbøtter på et fortau
Foto: Unsplash

Norsk Standard for kontraktsbestemmelser for innsamling av avfall på høring

NS 9430 har blitt revidert og er nå ute på høring. Du og din virksomhet kan gi innspill på høringsforslaget fram til 31. desember.

Standarden NS 9430 Alminnelige kontraktsbestemmelser for periodisk innsamling av avfall retter seg særlig mot kommuner og andre oppdragsgivere som skal kontraktsfeste periodisk innsamling og transport av avfall, og leverandører som påtar seg slike oppdrag. Den er også et hensiktsmessig verktøy for arbeidstakere, tillitsvalgte og arbeidsgivere.

 Omforent kontrakt

 Når Standard Norge utarbeider en Norsk Standard gjøres det etter tre hovedprinsipper; åpenhet, frivillighet og konsensus.

Dette innebærer at alle relevante interesseparter kan delta i standardiseringsarbeidet, arbeidet er basert på frivillig deltakelse og standardene skal utarbeides med mål om å komme fram til enighet som innholdet. Virksomheter som benytter en standardkontrakt (Norsk Standard), kan på grunn av dette være sikre på at det er en balansert kontraktstandard som benyttes.

På denne måten vil også bruk av standarden sikre forutsigbarhet og minske risiko for konflikter mellom partene.

Standardiseringskomiteen

Ekspertkomiteen SN/K 543 Avfallshåndtering består av representanter for Damhaug Consulting, Maskinentreprenørenes forbund, Fellesforbundet, NordRen, Norsk Gjenvinning Renovasjon, Renovasjon i Grenland, Renovasjonsselskapet for Drammensregionen og Fagforbundet.SN/K 543 har de siste årene arbeidet med å revidere NS 9430 som er den ledende juridiske standarden på avfallshåndteringsfagområdet.

Standarden ble gitt ut for første gang i 2002 og revidert i 2013. Standarden har siden utgivelsen blitt tatt godt imot av fagmiljøene, og den har blitt brukt ved avtaleinngåelser mellom aktører i avfallshåndteringsbransjen.

Endringer i ny utgave

Det er gjort flere endringer i NS 9430, og de viktigste endringene er:

  • Strukturen i standarden er forandret i henhold til tidslinjen i gjennomføringen
  • Det er inkludert krav som skal sikre at personvernprinsippene blir ivaretatt
  • Det er konkretisert krav til ruteplan og språkkrav til renovatørene

Høring og videre framdrift

Standarden er på høring til 31. desember 2021. Alle kan sende inn kommentarer i høringsperioden og vi oppfordrer til å bruke muligheten. Du kan laste ned høringsforslaget gratis og sende dine kommentarer elektronisk gjennom vårt høringssystem «Standard på høring».

Det eneste som kreves for å bruke høringssystemet er at du er registrert som bruker.

Alle kommentarer som kommer inn i løpet av høringsrunden, vil bli håndtert av komiteen SN/K 543 Avfallshåndtering.

Spørsmål

Ta kontakt med Standard Norges prosjektleder Sofie Ivara Nicolaissen dersom du har spørsmål om forslaget og høringen. 

Sist oppdatert: 2021-10-29