Kvalitet og risiko

 

Hvorfor har noen organisasjoner eksistert i flere tiår mens andre bukker under etter bare noen måneder? ISO 9004 gir veiledning om hvordan organisasjoner kan jobbe for å oppnå vedvarende suksess. Standarden er nå tilgjengelig på norsk.

2020-02-26

Mer om Hvordan oppnå vedvarende suksess – ISO 9004 nå på norsk
 

Hvordan lede innovasjon fra frie tanker og kaos? Standard Norge skal nå starte en nasjonal komite som skal finne fram til beste praksis for innovasjonsledelse.

2020-02-07

Mer om Vil du være med å utvikle standarder for innovasjonsledelse?
 

Standarden er nå tilgjengelig i revidert utgave og gir veiledning om valg og bruk av metoder for vurdering av risiko. Den supplerer NS-ISO 31000.

2020-02-04

Mer om Ny revidert utgave av NS-IEC 31010 om metoder for risikovurdering
 

Ved å følge den nye standarden, kan treningssentre redusere risikoen for skader, forbedre økonomien og få mer fornøyde kunder, tror treningssenter-gründer.

2020-01-20

Mer om Nå heves standarden for norske treningssentre
 

Standard Norge oppretter en ny standardiseringskomité for coachingtjenester. Velkommen til oppstartsmøte 3. desember!

2019-11-06

Mer om Vil du være med å utvikle Norsk Standard for coachingtjenester?
 

Standard Norge oppretter en ny standardiseringskomité for coachingtjenester. Velkommen til informasjonsmøte 1. november!

2019-10-17

Mer om Vil du være med å utvikle Norsk Standard for coachingtjenester?
 

Økt bruk av standarder gir forutsigbarhet for alle parter og kan redusere konfliktnivået i alle anskaffelsesprosesser, også offentlige.

2019-10-02

Mer om Lavere konfliktnivå med bruk av standarder, også ved offentlige anskaffelser
 

Hva kan Norge bidra med for å styrke troverdigheten og tilliten til offentlige anskaffelser på tvers av landegrenser? Her finner du presentasjoner fra Standard Morgen 28. august 2019.

2019-08-28

Mer om Standard Morgen: Styrket troverdighet og tillit til offentlige anskaffelser
 

Standard Norge har mottatt et prosjektforslag fra den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO. Nå ber vi om innspill fra det norske fagmiljøet.

2019-06-26

Mer om Er det behov for internasjonale standarder for laboratoriedesign?
 

I samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Bergen kommune og Bergen Næringsråd inviterte vi til Standard Morgen i Bergen 13. juni 2019. Her kan du finne presentasjonene som ble holdt.

2019-06-18

Mer om Kan standarder bedre samfunnssikkerhet og beredskap - har vi noe å lære av andre?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > »