Kvalitet og risiko

 

Den nye standarden NS-ISO 30414 hjelper deg å kartlegge og utvikle virksomhetens menneskelige kapital.

2019-04-23

Mer om Ny standard for rapportering av menneskelig kapital
 

Den nye standarden skal styrke troverdigheten og tilliten til anskaffelsesprosessen i offentlige virksomheter på tvers av landegrenser. Den skal også bidra til effektive gjennomføring av avtaler og forpliktelser. Forenkling og økning av den grenseoverskridende handelen basert på offentlige anskaffelser er en viktig del av dette.

2019-04-12

Mer om Vil du være med å utvikle en europeisk standard for offentlige anskaffelser?
 

Målet med den nye europeiske veilederen er å sikre bedre forståelse av hva standarder er og hvordan de kan refereres til i forbindelse med offentlige anskaffelser.

2019-04-12

Mer om Veileder om referanser til standarder i offentlige anskaffelser
 

Ni standarder er helt nye og to har blitt revidert i ISO 223000-serien som omhandler samfunnssikkerhet, sikkerhet og resiliens.

2019-02-25

Mer om Nye standarder for samfunnssikkerhet i ISO 22300-serien
 

Den nye internasjonale standarden NS-ISO 30401 hjelper organisasjoner med å utvikle et ledelsessystem som effektivt fremmer og muliggjør verdiskaping gjennom kunnskap.

2019-01-28

Mer om Ny standard angir krav til ledelsessystemer for kunnskap
 

To nye standarder innenfor prosjekt- og programstyring er to nye standarder som handler om verdiforvaltning og arbeidsdeling, er nylig utgitt.

2018-12-14

Mer om Nye standarder for verdiforvaltning (earned value) og arbeidsdeling innenfor prosjekt- og programstyring
 

Standarden, NS-EN ISO 19011 Veiledning for revisjon av ledelsessystemer, ble utgitt på engelsk i september og kommer nå også i norsk versjon. I den forbindelse inviterte vi til frokostmøte 22. november hvor vi presenterte standarden og tema som revisjoner, internkontroll, verifikasjon og tilsyn. Her kan du se opptak av innleggene.

2018-11-26

Mer om Ny utgave av revisjonsstandarden, ISO 19011, lansert på norsk
 

Planleggerne av vinter-OL i Beijing 2022 har vært på Vestlandet for å lære av utfordringene under sykkel-VM i Bergen, da blant annet ambulansetrafikken til Haukeland sykehus ble delvis blokkert. Samtidig tar Norge ansvar for ny ISO-standard for store arrangementer i store byer.

2018-11-15

Mer om Kineserne vil lære av VM-tabbe i Bergen
 

Blokkeringen av biltrafikk til Haukeland sykehus under sykkel-VM i Bergen kan føre Norge inn i lederrollen for internasjonal standardisering av sikkerhet under storby-arrangementer.

2018-11-15

Mer om Norge ønsker å ta lederrolle for sikkerhet ved arrangement i store byer
 

I en verden hvor enorme mengder data behandles i stadig raskere takt, er det å identifisere og håndtere risikoer en utfordring for de fleste virksomheter. Nå er standarden NS-ISO 31000 Risikostyring - Retningslinjer kommet i norsk utgave.

2018-11-14

Mer om Risikostyring – NS-ISO 31000 lansert på norsk
1 2 3 4 5 6 7 8 > »