Planlagt vedlikehold

I forbindelse med oppdatering av systemet vil standard.no være utilgjengelig i en (1) time mellom 0600 og 0900 lørdag 16. desember. Vi beklager den ulempe dette medfører for deg som er bruker av tjenesten.

 

Kvalitet og risiko

 

Denne standarden er utarbeidet for å gi veiledning om utarbeidelse av kvalitetsplaner, enten i sammenheng med et etablert kvalitetsledelsessystem eller som en selvstendig aktivitet. En ny utgave av standarden, som tar hensyn til ISO 9000:2015 og ISO 9001:2015, er under utarbeidelse.

2017-06-20

Mer om ISO 10005 Retningslinjer for kvalitetsplaner
 

Hvorfor har noen organisasjoner eksistert i flere tiår mens andre bukker under etter bare fem måneder? Nøkkelen er å skape suksess som varer. ISO 9004 gir veiledning om hvordan organisasjoner kan jobbe for å oppnå vedvarende suksess.

2017-06-19

Mer om ISO 9004 - nøkkelen til vedvarende suksess
 

Utdanning er ikke bare en rettighet, men en grunnleggende verdi i samfunnet. Kvaliteten på utdanningsorganisasjoner bør derfor angå alle. Selv om de ikke kan garanterer utfallet av opplæringen, er det mye utdanningsorganisasjoner kan gjøre for å stimulere til læring og sikre at elevene når det kvalitetsnivået som forventes. En ny standard er under utarbeidelse for å hjelpe utdanningsorganisasjonene med å gjøre nettopp det.

2017-05-10

Mer om Ny standard for utdanningsorganisasjoner
 

ISO 10006 gir veiledning om bruk av kvalitetsstyring i prosjekter. Standarden som nå er på høring er en revidering av ISO 10006:2003. Høringsfristen er 27. april.

2017-03-30

Mer om Standarden om kvalitetsstyring i prosjekter er på høring
 

Standarden NS-EN 15224 er en sektorspesifikk standard om kvalitetsledelsessystemer i helsetjenesten. Den inneholder kravene i ISO 9001:2015, men med ytterligere krav, fortolkninger og veiledninger spesifikk for helsetjenesten.

2017-03-22

Mer om Ledelsessystemer for kvalitet i helsetjenesten
 

ISO 31000 er ment for alle som skaper og beskytter verdier i en organisasjon ved å vurdere risikoer, ta beslutninger, sette og nå mål, og forbedre ytelsen. Forslaget til revidert standard er nå tilgjengelig for kommentering.

2017-03-17

Mer om Standarden for risikostyring, ISO 31000, blir enklere og tydeligere
 

ISO/TS 9002 Retningslinjer for bruk av ISO 9001:2015 gir punkt for punkt-veiledning og eksempler til kravene i ISO 9001. Dokumentet gjør det lettere å utvikle og implementere et kvalitetsledelsessystem tilpasset organisasjonens egne behov.

2017-01-23

Mer om Ny standard gir veiledning til ISO 9001
 

ISO/IEC 17025 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories er en standard laboratorier bruker for å planlegge eller vise at de jobber målrettet og systematisk og at de er kompetente for oppgavene de utfører. Standarden er under revisjon og forslaget til ny standard er nå på høring.

2017-01-19

Mer om Standarden om krav til prøvings- og kalibreringslaboratorier er på høring
 

Har du erfaringer med ISO 9001:2015 som du ønsker å dele med andre? Da bør du delta i ISOs spørreundersøkelse om standarden.

2016-11-11

Mer om Undersøkelse om erfaringer med ISO 9001:2015
 

Et ras medfører ofte store materielle skader med tilhørende risiko for personskade og dødsfall. Nå er det igangsatt arbeid med å utvikle en standard for varslingssystemer som skal sikre at befolkningen i katastrofeutsatte områder kan få varsling tidlig. Målet med standarden er å redusere omfanget av skader i områder der det er sannsynlighet for skred.

2016-09-14

Mer om Ny internasjonal standard for tidlig varslingssystem for jordskred på trappene
1 2 3 4 5 6 7 > »