Kvalitet og risiko

 

Den nye standarden for coaching, NS 11251, beskriver hvilken kompetanse en kunde skal kunne forvente fra en coach. 2. mars 2023 inviterte vi til lanseringsmøte hvor standarden ble presentert, og her kan du finne presentasjonene fra lanseringen.

2023-03-08

Mer om Ny Norsk Standard for coaching
 

Det skjer mye innenfor standardisering av emballasjene. Ikke minst har dette fått ekstra oppmerksomhet som en følge av økt miljøbevissthet og utfordringer med stadig økende avfallsmengder og forbruk av jordens totale ressurser. Den norske standardiseringskomiteen for emballasje har vært inaktiv i flere år, men nå ønsker vi å ta opp igjen dette arbeidet.

2023-02-21

Mer om Norge revitaliserer arbeidet med standardisering av emballasje
 

Standarden NS 11251 beskriver hvilken kompetanse en kunde skal kunne forvente fra en coach.

2023-02-08

Mer om Ny Norsk Standard for coachingtjenester
 

ISO 21001 kan hjelpe utdanningsleverandører som fagskoler og universiteter med å levere en bedre tjeneste. Standarden samsvarer med den anerkjente kvalitetsstandarden ISO 9001. Nå er den internasjonale standarden oversatt til norsk.

2022-05-27

Mer om ISO 21001 Ledelsessystemer for utdanningsorganisasjoner – nå på norsk
 

To standarder i ISO 22300-serien om samfunnssikkerhet og resiliens er oversatt til norsk. NS-ISO 22328-1 omhandler katastrofevarsling og NS-ISO 22396 omhandler informasjonsutveksling mellom organisasjoner.

2022-03-09

Mer om To ISO-standarder om katastrofevarsling og informasjonsutveksling på norsk
 

Oppstartsbedrifter trenger gode, effektive og velprøvde verktøy for å sikre markedsadgang og vekst. Bruk av standarder kan være nøkkelen i arbeidet med innovasjon og bærekraft. Men hvor skal man begynne?

2022-02-23

Mer om Kronikk: Vekstbedrifter trenger standarder for å lykkes med innovasjon
 

Standarden NS 5835 angir krav til beskyttelse av informasjon og andre verdier i bygge- og anleggsprosjekter for å sikre interessentenes beskyttelsesverdige verdier i alle former for bygge- og anleggsprosjekter. Forslaget til standard er på høring til 10. januar 2022.

2021-12-14

Mer om Ny Norsk Standard for samfunnssikkerhet for administrativ sikkerhet i BAE på høring
 

De siste 18 månedene har gitt mange utfordringer også med tanke på samfunnssikkerhet. Et trygt samfunn innebærer at vi må jobbe sammen om å løse utfordringene, og samarbeid på tvers av sektorer og bransjer gir ny læring og økt innovasjon. Hvordan kan virksomheter forberede samfunnssikkerheten og beredskapen – før neste krise kommer?

2021-11-29

Mer om Samfunnssikkerhet – hvordan styrke sikkerheten og beredskapen i samfunnet – før og etter korona
 

NS-ISO 44002 gir veiledning for praktisk og effektiv implementering av NS-ISO 44001 Ledelsessystemer for samarbeidsrelasjoner mellom bedrifter. NS-ISO 44002 er nå også oversatt til norsk.

2021-11-26

Mer om Vellykket implementering av forretningssamarbeid – ISO 44002 nå på norsk
 

Ny internasjonal standard gir veiledning om vurdering av risikofaktorer knyttet til reiser og hvordan man kan utvikle planer for å håndtere og kommunisere dem.

2021-11-02

Mer om Ny standard for risikostyring av reiser
1 2 3 > »