Kvalitet og risiko

 

I samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Bergen kommune og Bergen Næringsråd inviterte vi til Standard Morgen i Bergen 13. juni 2019. Her kan du finne presentasjonene som ble holdt.

2019-06-18

Mer om Kan standarder bedre samfunnssikkerhet og beredskap - har vi noe å lære av andre?
 

ISO, den internasjonale standardiseringsorganisasjonen, sier ja til at det skal utvikles en ny standard som skal ivareta sikkerhet ved store arrangementer i byer verden over. Arbeidet skal ledes av beredskapssjef i Bergen kommune, Ivar K. Lunde.

2019-06-12

Mer om Erfaringer fra sykkel-VM i Bergen danner grunnlag for ny internasjonal standard
 

Hvis du ikke forvalter dine ansattes kunnskap på riktig måte, reduserer du muligheten til å skape langsiktige og bærekraftige verdier gjennom dem. Den nye standarden NS-ISO 30414 hjelper deg å kartlegge og utvikle virksomhetens menneskelige kapital.

2019-04-23

Mer om Ny standard for rapportering av menneskelig kapital
 

Den nye standarden skal styrke troverdigheten og tilliten til anskaffelsesprosessen i offentlige virksomheter på tvers av landegrenser. Den skal også bidra til effektive gjennomføring av avtaler og forpliktelser. Forenkling og økning av den grenseoverskridende handelen basert på offentlige anskaffelser er en viktig del av dette.

2019-04-12

Mer om Vil du være med å utvikle en europeisk standard for offentlige anskaffelser?
 

Målet med den nye europeiske veilederen er å sikre bedre forståelse av hva standarder er og hvordan de kan refereres til i forbindelse med offentlige anskaffelser.

2019-04-12

Mer om Veileder om referanser til standarder i offentlige anskaffelser
 

Ni standarder er helt nye og to har blitt revidert i ISO 223000-serien som omhandler samfunnssikkerhet, sikkerhet og resiliens.

2019-02-25

Mer om Nye standarder for samfunnssikkerhet i ISO 22300-serien
 

Den nye internasjonale standarden NS-ISO 30401 hjelper organisasjoner med å utvikle et ledelsessystem som effektivt fremmer og muliggjør verdiskaping gjennom kunnskap.

2019-01-28

Mer om Ny standard angir krav til ledelsessystemer for kunnskap
 

To nye standarder innenfor prosjekt- og programstyring er to nye standarder som handler om verdiforvaltning og arbeidsdeling, er nylig utgitt.

2018-12-14

Mer om Nye standarder for verdiforvaltning (earned value) og arbeidsdeling innenfor prosjekt- og programstyring
 

Standarden, NS-EN ISO 19011 Veiledning for revisjon av ledelsessystemer, ble utgitt på engelsk i september og kommer nå også i norsk versjon. I den forbindelse inviterte vi til frokostmøte 22. november hvor vi presenterte standarden og tema som revisjoner, internkontroll, verifikasjon og tilsyn. Her kan du se opptak av innleggene.

2018-11-26

Mer om Ny utgave av revisjonsstandarden, ISO 19011, lansert på norsk
 

Planleggerne av vinter-OL i Beijing 2022 har vært på Vestlandet for å lære av utfordringene under sykkel-VM i Bergen, da blant annet ambulansetrafikken til Haukeland sykehus ble delvis blokkert. Samtidig tar Norge ansvar for ny ISO-standard for store arrangementer i store byer.

2018-11-15

Mer om Kineserne vil lære av VM-tabbe i Bergen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > »