Prekestolen © EdelPix
Prekestolen © EdelPix

Kurs i risikostyring med NS-ISO 31000

Alle organisasjoner, uansett bransje, må håndtere interne og eksterne faktorer og forhold som skaper usikkerhet om hvorvidt virksomheten vil være i stand til å nå sine mål. Virkningen som denne usikkerheten har på organisasjonens mål, kalles "risiko".

Kursbeskrivelse

Kurset består av en gjennomgang av innholdet i standarden, fordelt på følgende hovedområder:

  • Risikostyring; termer, definisjoner og prinsipper
  • Rammeverk; utvikling, implementering og vedlikehold
  • Prosess; kontekst, kommunikasjon og konsultasjon
  • Risikovurdering; identifisering, analyse og evaluering
  • Risikohåndtering

Vi legger vekt på å illustrere disse temaene både ved hjelp av praktiske eksempler og diskusjoner i grupper og plenum.

Mål for kurset

Målet for kurset er at deltagerne skal gis grunnlag for å arbeide med risikostyring på et grunnleggende nivå, deriblant gjennomføre enkle risikovurderinger.

Hvem er kurset for?

Kurset er for alle som i sin jobb er involvert i utvikling, implementering og vedlikehold av rammeverk for risikostyring, eller er ansvarlig for gjennomføring av risikovurderinger. Kursets innhold er uavhengig av sektor, bransje og deltagernes nivå i egen organisasjon.

Kurs 26. oktober på Fornebu

NS-ISO 31000

Standarden beskriver prinsipper, rammeverk og en prosess for å beskrive, vurdere og håndtere risiko på en systematisk måte, blant annet gjennom å utvikle, implementere og kontinuerlig forbedre rammeverket for risikostyring som en integrert del av organisasjonenes styringssystem.

Sist oppdatert: 2022-05-03

NOK 1 375,00 (eks. mva)

Risikostyring - Retningslinjer

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

Kurs i NS-ISO 31000 Risikostyring – prinsipper og retningslinjer

Kurs

NOK 5 400,00 (eks. mva)

Kurs i NS-ISO 31000 Risikostyring – prinsipper og retningslinjer, 26. oktober på Radisson Blu Park Hotel, Fornebu

Tid: 2022-10-26Sted: Fornebu (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse