Nye ISO 9001 og ISO 14001 for hhv. kvalitets- og miljøledelse ble lansert på et eget seminar onsdag 14. oktober.

Nye internasjonale standarder for styring og ledelse

Verden er i endring, det samme er de rammebetingelsene norske ledere må forholde seg til. Det er ingen lett oppgave å manøvrere virksomheten i et landskap preget av globalisering, klimatrusler, digital sårbarhet og stadig mer krevende kunder. De internasjonale standardene ISO 9001 og ISO 14001 for henholdsvis kvalitets- og miljøledelse er nå kommet i helt nye utgaver, og er skreddersydd for å møte de endrede rammebetingelsene.

14. oktober på Verdens standardiseringsdag ble de nye versjonene lansert i en fullsatt Victoria kino i Oslo.

De omstillingene vi nå står overfor, er utfordrende på alle nivåer i virksomheten, og særlig for toppledelsen som trenger gode styrings- og planverktøy for å nå sine mål.

Næringsminister Monica Mæland (foto: Hans Jørgen Brun)
Standarder er viktige for næringslivet. De bidrar til å forenkle hverdagen, og gjør det mulig å sikre kvalitet på kryss av bransjer og landegrenser. Derfor støtter regjeringen den viktige jobben Standard Norge gjør, sier næringsminister Monica Mæland.

Standardene ISO 9001 og ISO 14001 har vært dominerende på sine områder siden 1990-tallet og handler om hvordan man skal bygge opp gode ledelsessystemer. I dag er 1,4 millioner virksomheter sertifisert etter kvalitetsstandarden ISO 9001 verden over, og bruken er økende. 324 000 virksomheter er sertifisert etter miljøstandarden ISO 14001. I tillegg er det en lang rekke virksomheter som bruker standardene i sitt ledelsessystem uten å sertifisere seg.

Adm. direktør Jacob Mehus i Standard Norge (foto: Nicolas Tourrenc)
Rundt 120 land og 30 000 eksperter har gitt sine kommentarer til nye standarder, deriblant Norge gjennom Standard Norge. Standardene representerer den beste kunnskapen innenfor kvalitets- og miljøledelse internasjonalt, kunnskap som blir etterspurt av flere og flere kunder verden over, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

ISO 9001 og ISO 14001 kan brukes av alle typer virksomheter - private og offentlige, store og små, tjenesteytende næringer og industribedrifter.

Standarder bidrar til økt verdiskapning
Det er den britiske standardiseringsorganisasjonen BSI som har ledet arbeidet med de nye standardene, ISO 9001 og ISO 14001. Deres undersøkelse «The Economic Contribution of Standards to the UK Economy» fra juni i år viser at standarder bidrar betydelig til vekst i økonomien:

  • Standarder bidrar £ 8.2 milliarder til den britiske økonomien
  • 37,4 % av produktivitetsvekst i Storbritannia kan tilskrives standarder
  • 28,4% av årlig BNP-veksten i britisk BNP kan tilskrives standarder (tilsvarer £ 8.2 milliarder)
  • Av den britiske eksporten per år kan £ 6.1 milliarder tilskrives standarder

I en Opinions-undersøkelse gjennomført av Standard Norge blant 200 norske ledere svarer de fleste at det å jobbe med og etter standarder er nødvendig og viktig. To av tre ledere er dessuten enige i at uten standarder vil grunnlaget for innovasjon og økt verdiskapning være svakere.

Mer informasjon
Administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus, tlf. 470 15 702
Kommunikasjonssjef i Standard Norge, Marit Sæter, tlf 970 27 956, e-post: msa@standard.no
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303, e-post: media@nfd.dep.no

Sist oppdatert: 2015-11-29

NOK 1 550,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for miljø - Spesifikasjon med veiledning (ISO 14001:2015)

SpråkNorskUtgave: 1 (2015-09-21)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 700,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for kvalitet - Krav (ISO 9001:2015)

SpråkNorskUtgave: 1 (2015-09-21)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang