Planlagt vedlikehold

I forbindelse med oppdatering av systemet vil standard.no være utilgjengelig i en (1) time mellom 0600 og 0900 lørdag 16. desember. Vi beklager den ulempe dette medfører for deg som er bruker av tjenesten.

 

Nytt verktøy for innovasjon og næringsutvikling lansert

Innovasjonsprosesser er ofte komplekse og avhengig av lederens eller den enkelte medarbeiders evne til å kvalitetssikre prosessen. Nå har det kommet et nytt verktøy som vil hjelpe organisasjoner med å implementere og følge opp innovasjonsarbeidet.

Fire innledere og møteleder

Otto Scharff, Lars Erik Jensen, Magnus Hakvåg og Ole Johan Borge holdt innlegg på det andre frokostmøtet.

I forbindelse med utgivelsen av dette verktøyet, standarden (formelt sett en teknisk spesifikasjon) CEN/TS 16555 Innovasjonsledelse, har Standard Norge og Patentstyret arrangert egne frokostmøter. På frokostmøtene har standarden, som i alt består av sju deler, blitt presentert. Den er et verktøy for hvordan din virksomhet kan styre næringsutviklingen gjennom bedre ledelse av innovasjonsprosesser. Representanter fra Innovasjon Norge og LO i tillegg til Patentstyret og Standard Norge har deltatt med innlegg på frokostmøtene. Målet har vært å

  • gi et innblikk i begreper, rammeverk og systemer for det som bør være med i innovasjonsprosessen
  • si litt om hvordan man kan sikre innovasjon gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid
  • orientere om mulighetene for beskyttelse av patent, varemerker og design (IPR) i innovasjonsprosesser.

Presentasjoner fra seminaret 4. mars hos Standard Norge

Se video med Magnus Hakvåg som snakker om CEN/TS 16555 Innovasjonsledelse

Presentasjoner fra seminaret 18. mars hos Patentstyret

Oppbygging av verktøyet

CEN/TS 16555-2 Innovation management er bygd opp av følgende sju deler:

  • Part 1: Innovation management system
  • Part 2: Strategic intelligence management
  • Part 3: Innovation thinking
  • Part 4: Intellectual property management
  • Part 5: Collaboration management
  • Part 6: Creativity management
  • Part 7: Innovation management assessment

Alle delene er nå tilgjengelig (se nedenfor) bortsett fra del 7 som fortsatt er under arbeid.

Mer informasjon

Ønsker du å vite mer om arbeidet med innovasjonsledelse, kan du kontakte prosjektleder Lars Erik Jensen i Standard Norge.

Sist oppdatert: 2015-11-29

NOK 475,00 (eks. mva)

Innovasjonsledelse - Del 1: System for innovasjonsledelse

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-07-03)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 475,00 (eks. mva)

Innovasjonsledelse - Del 2: Strategisk markeds- og konkurranseovervåking

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-12-17)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 475,00 (eks. mva)

Innovasjonsledelse - Del 3: Innovasjonstenkning

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-12-17)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 580,00 (eks. mva)

Innovasjonsledelse - Del 4: Håndtering av immaterielle verdier

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-12-17)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 475,00 (eks. mva)

Innovasjonsledelse - Del 5: Ledelse av innovasjonssamarbeid

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-12-17)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 475,00 (eks. mva)

Innovasjonsledelse - Del 6: Ledelse av kreative prosesser

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-12-17)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter