Flere mennesker jobber sammen på et møterom
Foto: Nicolas Tourrenc

Revisjon av ISO 9000 Kvalitetstyringssystemer

Den internasjonale standarden for kvalitetsstyringssystemer ISO 9001 er kommet i ny versjon. Den norske speilkomiteen og andre lands nasjonale komiteer hadde siste utkast til standarden til gjennomsyn i perioden 9. juli til 10. september 2015.

ISO 9000 er egentlig en samling av flere standarder, også omtalt som ISO 9000-familien. ISO 9001 er den standarden som beskriver kravene til et kvalitetsstyringssystem. Når en virksomhet skal sertifisere sitt kvalitetsstyringssystem, skjer dette etter kravene i ISO 9001.

Både ISO 9000 Systemer for kvalitetsstyring - Grunntrekk og terminologi og ISO 9001 Systemer for kvalitetsstyring – Krav har vært på høring.

Standard Norge, det norske medlemmet i ISO, mottok 12 norske kommentarer til høringsdokumentet  ISO/DIS 9001 som lå åpent tilgjengelig på våre nettsider fram til 10. oktober 2014.

For øvrig kom det inn cirka 3100 høringskommentarer fra rundt 55 land og 10 samarbeidsorganisasjoner.

I november 2014 ble det avholdt et internasjonalt møte for å behandle kommentarer fra hele verden. Et nytt møte for videre behandling av høringskommentarer ble holdt i Vilnius, Litauen, i februar 2015.

Hvor er vi nå?

Den norske speilkomiteen og andre lands nasjonale komiteer fikk siste utkast av ISO 9000 og 9001 (ISO/FDIS) til gjennomsyn i perioden 9. juli til 10. september 2015. I Norge har deretter Standard Norges komité SN/K 149  Kvalitetsstyring stått for denne endelige avstemmingen fra norsk side.

Etter at ISO/FDIS ble publisert, var det ikke bli mulig å gjøre tekniske endringer i kravene i standardene. Det har imidlertid vært mindre redaksjonelle endringer i dokumentene før utgivelsen.

Revidert ISO 9000 og 9001 ble utgitt 23. oktober.

De ble umiddelbart fastsatt som Norsk Standard og oversettes til norsk så fort det lar seg gjøre.

Det vil også komme en veiledning til ISO 9001.

Standard Norge lanserer utgivelsen på Verdens Standardiseringsdag 14. oktober på Kino Victoria i Oslo. 

Får tre år på seg

Organisasjoner med sertifisert kvalitetsstyringssystem får inntil tre år på seg til å gå over til den nye versjonen av ISO 9001. Det vil si at sertifikater etter ISO 9001:2008 vil bli ugyldige tre år etter at ny standard er publisert.

Endringer i ISO 9001

 I den nye versjonen av ISO 9001 er det flere endringer, som for eksempel:

  • Ny struktur, som er felles med andre styringssystemstandarder
  • Felles termer, definisjoner og tekstblokker med andre styringssystemstandarder
  • Bruk av begrepet ”produkter og tjenester”
  • Det skal tas hensyn til organisasjonens kontekst og interessenter når omfanget til styringssystemet fastsettes
  • Risikobasert tilnærming (vurdering av trusler og muligheter) ved utforming av styringssystemet
  • Dokumenterte prosedyrer og registreringer er erstattet med krav om dokumentert informasjon, som skal vedlikeholdes og oppbevares
  • Organisasjonen må bestemme behovet for intern og ekstern kommunikasjon, og hvordan dette skal følges opp
  • Det er ikke lenger mulig å ekskludere noen av punktene i standarden

Kontaktperson i Standard Norge for ISO 9000-serien er prosjektleder  Guri Kjørven.

Mer informasjon knyttet til revisjonen av ISO 9000, kan du finne i disse dokumentene fra ISO:

Se samtale med komitéleder for ISO 9001 (på engelsk)

Sist oppdatert: 2015-11-29

NOK 1 061,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for kvalitet - Krav (ISO 9001:2015)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-09-21)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter