Planlagt vedlikehold

I forbindelse med oppdatering av systemet vil standard.no være utilgjengelig i en (1) time mellom 0600 og 0900 lørdag 16. desember. Vi beklager den ulempe dette medfører for deg som er bruker av tjenesten.

 

Person som skriver på en glasstavle

ISO 10005 Retningslinjer for kvalitetsplaner

Denne standarden er utarbeidet for å gi veiledning om utarbeidelse av kvalitetsplaner, enten i sammenheng med et etablert kvalitetsledelsessystem eller som en selvstendig aktivitet. En ny utgave av standarden, som tar hensyn til ISO 9000:2015 og ISO 9001:2015, er under utarbeidelse.

En kvalitetsplan beskriver hvordan en organisasjon vil levere en bestemt prosess, et produkt, en tjeneste, et prosjekt eller en kontrakt. Kvalitetsplaner utvikles der det anses som nødvendig for å møte behov og forventninger hos en eller flere interessenter.

Det er en rekke situasjoner hvor kvalitetsplaner kan være nyttige eller nødvendige, for eksempel ved:

  • utvikling og validering av nye produkter, tjenester eller prosesser;
  • for å demonstrere internt og/eller eksternt hvordan krav skal oppfylles;
  • for å optimalisere bruken av ressurser;
  • i fravær av et etablert styringssystem.

Høringsdokument tilgjengelig
En ny utgave av standarden er nå på høring (benevnes som ISO/DIS 10005). Dokumentet er tilgjengelig på Standard Norges tjeneste Standarder på høring. Fristen for å gi kommentarer er 16. juli.

Standard Norges kontaktperson for ISO 10005 er Guri Kjørven.

Sist oppdatert: 2017-06-20