Person som skriver på en glasstavle

ISO 10005 Retningslinjer for kvalitetsplaner

Denne standarden er utarbeidet for å gi veiledning om utarbeidelse av kvalitetsplaner, enten i sammenheng med et etablert kvalitetsledelsessystem eller som en selvstendig aktivitet. En ny utgave av standarden, som tar hensyn til ISO 9000:2015 og ISO 9001:2015, er under utarbeidelse.

En kvalitetsplan beskriver hvordan en organisasjon vil levere en bestemt prosess, et produkt, en tjeneste, et prosjekt eller en kontrakt. Kvalitetsplaner utvikles der det anses som nødvendig for å møte behov og forventninger hos en eller flere interessenter.

Det er en rekke situasjoner hvor kvalitetsplaner kan være nyttige eller nødvendige, for eksempel ved:

  • utvikling og validering av nye produkter, tjenester eller prosesser;
  • for å demonstrere internt og/eller eksternt hvordan krav skal oppfylles;
  • for å optimalisere bruken av ressurser;
  • i fravær av et etablert styringssystem.

Høringsdokument tilgjengelig
En ny utgave av standarden er nå på høring (benevnes som ISO/DIS 10005). Dokumentet er tilgjengelig på Standard Norges tjeneste Standarder på høring. Fristen for å gi kommentarer er 16. juli.

Standard Norges kontaktperson for ISO 10005 er Guri Kjørven.

Sist oppdatert: 2017-06-20