Lege med handsker

Ledelsessystemer for kvalitet i helse- og omsorgstjenesten

Standarden NS-EN 15224 er en sektorspesifikk standard om kvalitetsledelsessystemer i helse- og omsorgstjenesten. Den inneholder kravene i ISO 9001:2015, men med ytterligere krav, fortolkninger og veiledninger.

NS-EN 15224 Ledelsessystemer for kvalitet - NS EN ISO 9001:2015 for helse- og omsorgstjenester, retter seg mot virksomheter som tilbyr helse- og omsorgstjenester, f.eks. primærhelsetjenesten, sykehus, sykehjem, psykisk helsevern, tannhelsetjenester, fysioterapi, bedriftshelsetjeneste og rehabiliteringsinstitusjoner.

Standarden

 • stiller krav om at virksomheten bruker en systematiske tilnærminger for utvikling og tilbud av helse- og omsorgstjenester med god kvalitet.
 • kan brukes på alle nivåer i helse- og omsorgstjenesten for å implementere og vedlikeholde et kvalitetsledelsessystem.
 • kan brukes av interne og eksterne parter, inkludert sertifiseringsorganer, for å vurdere en virksomhetens evne til å møte pasientenes behov og forventninger, samt behov og forventninger fra andre interessenter.
 • kan brukes av alle typer helse- og omsorgstjenester, uansett struktur, organisering, eier, størrelse eller typer tjenester som tilbys.
 • fokuserer på krav til styring av de kliniske prosessene.

Kvalitetskrav til helse- og omsorgstjenester
Virsomheter som tilbyr helse- og omsorgstjenester må vurdere et bredt spekter av kvalitetsaspekter og flere perspektiver når de skal fastsette kravene til kvalitet. Virksomhetens kontekst vil ha betydning når kvalitetskravene skal fastsettes.

Kvaliteten på helse- og omsorgstjenester påvirkes av flere faktorer, som

 • krav i gjeldende lover og forskrifter.
 • krav og forventinger fra pasienten
 • krav og forventninger fra andre interessenter, f.eks. kjøpere av tjenester og forsikringsselskaper,
 • kunnskap og erfaringer fra forskningsprosjekter.
 • krav som virksomheten mener er nødvendige.

Forholdet til ISO 9001 og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenester
ISO 9001 kom i ny utgave i 2015. Viktige endringer og krav sammenlignet med tidligere utgave:

 • Betydelig engasjement fra virksomhetens øverste ledelse.
 • Kvalitetsledelse som en integrert del av virksomhetens strategi.
 • Bruk av risikovurderinger under planlegging.
 • Effektiv kommunikasjon internt og eksternt.
 • Mengde og omfang av dokumentasjon bestemmes i større grad av virksomheten.
 • Ny struktur på standarden i tråd med øvrige standarder for ledelsessystemer (f.eks. miljøstandarden ISO 14001).

NS-EN 15224 kan brukes som et supplement til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenester og veilederen til forskriften.

Sist oppdatert: 2021-06-01

NS-EN 15224:2016

Standard

NOK 1 510,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for kvalitet - NS-EN ISO 9001:2015 for helse- og omsorgstjenester

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 15224:2016

Standard

NOK 974,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for kvalitet - NS-EN ISO 9001:2015 for helse- og omsorgstjenester

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang