Ett eple som ligger oppå skolebøker

Ny standard for utdanningsorganisasjoner

Utdanning er ikke bare en rettighet, men en grunnleggende verdi i samfunnet. Kvaliteten på utdanningsorganisasjoner bør derfor angå alle. Selv om de ikke kan garanterer utfallet av opplæringen, er det mye utdanningsorganisasjoner kan gjøre for å stimulere til læring og sikre at elevene når det kvalitetsnivået som forventes. En ny standard er under utarbeidelse for å hjelpe utdanningsorganisasjonene med å gjøre nettopp det.

Mens en utdanningsorganisasjon aldri kan garantere elevenes suksess, er det flere måter den kan møte deres behov og bidra til bedre læringsutbytte. Standarden ISO 21001 Utdanningsorganisasjoner - Ledelsessystemer for utdanningsorganisasjoner - Krav med veiledning for bruk, er en ledelsessystemstandard som er samordnet med ISO 9001:2015 om kvalitetsledelse. Den er et verktøy for utdanningsorganisasjoner som har som mål å forbedre prosessene sine for å møte behovene og forventningene til de som bruker tjenestene deres.

Standarden vil hjelpe leverandører av utdanning til å planlegge, gjennomføre og evaluere sine aktiviteter i forhold til oppdrag, visjoner, mål og strategi. Målet er å tilby mer personlig læring, takket være samordning av prosesser og et system for forbedringer, noe ikke bare elever, men også lærere, foreldre og andre er interessert i.

ISO 21001 er ment å være nyttig for alle typer utdanningsleverandører, fra barnehage til høyere utdanning, yrkesopplæring og e-læringstjenester. Standarden er nettopp gitt ut som høringsforslag. Dette betyr at interesserte kan gi tilbakemelding på forslaget. Standarden planlegges publisert i 2018. Det vil da også bli vurdert om den skal utgis som Norsk Standard med betegnelsen NS-ISO 21001.

Er du interessert i å lese forslaget til ISO 21001 kan du kontakte Guri Kjørven. Det er gratis å få høringsforslaget. Eventuelle kommentarer til forslaget må sendes Standard Norge innen 1. juni.

Sist oppdatert: 2017-05-11