Standarden om krav til prøvings- og kalibreringslaboratorier er på høring

ISO/IEC 17025 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories er en standard laboratorier bruker for å planlegge eller vise at de jobber målrettet og systematisk og at de er kompetente for oppgavene de utfører. Standarden er under revisjon og forslaget til ny standard er nå på høring.

Høringsfrist

Høringsforslaget (ISO/IEC DIS 17025), som kan lastes ned gratis, finner du på Standard Norges tjeneste Standarder på høring. Her gir du også gi kommentarer. Frist for å kommentere er 1. mars 2017.

Nye krav

Viktige endringer i den nye standarden sammenlignet med ISO/IEC 17025: 2005 er:

 • ny struktur i standarden
 • større fokus på personellets kompetanse
 • ikke lenger krav om ledelsens representant eller stedfortreder for nøkkelpersonell
 • laboratoriets prosesser og resultat av prosessene har blitt viktigere
 • krav til tiltak for å sikre integritet til data og at data behandles konfidensielt
 • kriterier for aksept/ikke aksept av prøvingsresultater skal tydeliggjøres
 • økt fokus på usikkerhet ved målinger
 • styring og oppfølging når oppgaver settes bort til andre
 • større fokus på upartiskhet
 • kravet om oppfølging og behandling av klager er utdypet
 • laboratoriet skal bestemme hvordan det vil ta hensyn til risikoer og muligheter i ledelsessystemet
 • kravene til ledelsessystemet er endret og er i tråd med kravene i ISO 9001:2015
 • nytt informativt vedlegg om sporbarhet ved målinger
 • nytt informativt vedlegg om forholdet mellom ISO 9001:2015 og ISO/IEC 17025.

Kontakt

Standard Norges prosjektleder Guri Kjørven, kan kontaktes dersom du har spørsmål om standarden.

Sist oppdatert: 2017-01-23