Standarden om kvalitetsstyring i prosjekter er på høring

ISO 10006 gir veiledning om bruk av kvalitetsstyring i prosjekter. Standarden som nå er på høring er en revidering av ISO 10006:2003. Høringsfristen er 27. april.

Standarden er ment for organisasjoner som vil innføre kvalitetsstyring i prosjekter, uavhengig av prosjektets prosesser eller hva slags produkt eller tjeneste prosjektet skal resultere i. Den kan brukes uavhengig av prosjektets kompleksitet, størrelse, varighet, om det er enkeltstående prosjekter eller om det er en del av et program eller en portefølje.

ISO 10006 tar for seg både “kvalitetsstyring i prosjekter” og “ledelsessystemer for kvalitet i prosjekter”:

 • Kvalitetsstyring i prosjekter inkluderer:
  - ledelsessystemer for kvalitet i prosjekter (punkt 4)
  - ledelsens ansvar (punkt 5)
  - ressursstyring (punkt 6)
  - realisering av prosjektets produktet og tjenester (punkt 7) og
  - måling, analyse og forbedring i prosjekter (punkt 8).
 • Ledelsessystemet for kvalitet i prosjekter inkluderer:
  - prosjektegenskaper (punkt 4.1)
  - prinsipper for kvalitetsstyring i prosjektet (punkt 4.2)
  - ledelsessystemet for kvalitet (punkt 4.3) og
  - kvalitetsplan for prosjektet (punkt 4.4).

Ved utarbeidelsen av ISO 10006 er det lagt vekt på at standarden skal kunne brukes sammen med ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet – Krav og ISO 21500:2012 Veiledning i prosjektledelse.

Høringsfrist

Høringsforslaget (som beneves ISO/DIS 10006), kan finne og laste ned gratis på Standard Norges tjeneste Standarder på høring. Der kan du også gi kommentarer innen 27. april 2017.

Kontakt

Standard Norges prosjektleder Guri Kjørven kan kontaktes dersom du har spørsmål om standarden.

Sist oppdatert: 2017-04-05