Gutt med forstørrelsesglass

Den nye utgaven av revisjonsstandarden NS-EN ISO 19011 er endelig klar

NS-EN ISO 19011 Veiledning for revisjon av ledelsessystemer, foreligger nå på engelsk, og kommer på norsk tidlig i oktober. Standarden er et nyttig redskap for alle som er involvert i ulike typer revisjoner, internkontroll, verifikasjon og tilsyn, og den egner seg for både store og små virksomheter, uavhengig av hva virksomheten driver med.

Denne nye utgaven av standarden ivaretar både nasjonale og internasjonale behov og har global anvendelse og anerkjennelse. Den er tilpasset de strukturelle og innholdsmessige forandringene vi så gjennom nye utgaver av ledelsesstandardene (f.eks. ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001). Endringene er bl.a. knyttet til kontekst, risikobasert tilnærming, lederskap og forpliktelse, livsløpsperspektiv og dreining fra system til prestasjon.

Se kjøpsinformasjon nederst i denne artikkelen.

Revisjon

Gjennom en revisjon kartlegger man graden av samsvar mellom en virksomhets rutiner og praksis, og definerte krav. Kravene kan foreligge i form av standarder, kontrakter, prosedyrer, (krav)spesifikasjoner, konsesjoner, offentlige regelverk eller bedriftsinterne krav. Revisjoner danner grunnlag for å skape nødvendig tillit i et fungerende marked, mellom forretningspartnere, mellom ulike funksjoner i en virksomhet og mellom myndigheter og næringsliv. Revisjonsprosessen og -resultatene danner også grunnlag for forbedring i og videreutvikling av virksomheten.

Revisjoner brukes også for å vurdere klager, reklamasjoner eller avvikende resultater og som oppfølging av tidligere revisjoner, endringer i systemer for styring og ledelse eller justerte prosedyrer. I alle revisjoner er potensialet for forbedringer viktig.

Lanseringsarrangement

Vil du vite mer om nye NS-EN ISO 19011 og rammebetingelsene for den? Tirsdag 9. oktober 2018 holder vi et gratis lanseringsarrangement med et spennende program. (Merknad: frokostmtøet er utsatt til 22. november.) Se mer informasjon om program og mulighet for påmelding under Standard Morgen: Lansering av ny utgave av revisjonsstandarden, ISO 19011.

Mer informasjon

Du kan finne litt mer informasjon om standarden i en egen fagartikkel om NS-EN ISO 19011.

Sist oppdatert: 2018-11-14

NOK 1 694,00 (eks. mva)

Retningslinjer for revisjon av ledelsessystemer (ISO 19011:2018)

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 1 214,00 (eks. mva)

Retningslinjer for revisjon av ledelsessystemer (ISO 19011:2018)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter