Person som holder en smarttelefon foran en pc

Handel og finans - to nye standarder for tilgjengelighet

Standard Norge har nettopp utgitt to nye norske standarder som omhandler universell utforming og tilgjengelighet. Begge omhandler handel og finanstjenester.

Finanstjenester (NS 11034)

Universell utforming av finanstjenester stiller krav til utforming av tjenestene, slik at alle skal kunne benytte seg av dem. Universell utforming på dette området er en viktig del av arbeidet for likeverdig tilgang til viktige samfunnstjenester. Løsningene skal sikre god og enkel tilgang, personvernhensyn skal være godt ivaretatt og tjenesteutøverne må ha riktig kompetanse.  

Uten hjelp

Standarden beskriver en prosess for kvalitetsstyring og angir krav til varer og tjenester for å sikre at disse er tilgjengelig for alle. Løsningene skal være utformet på en slik måte at flest mulig kan benytte finanstjenester uten hjelp. Dette omfatter også tilrettelegging ved hjelp av menneskelig assistanse, når universell utforming av det fysiske miljøet ikke strekker til.

Både netthandel og butikk (NS 11035)

Universell utforming og likeverdig tilgang til tjenester innenfor detaljhandel stiller krav til både netthandel og handel i butikk. Både i fysiske lokaler og på nett stilles det krav til samhandling mellom selger og kunde, og det er i økende grad et flytende skille mellom nettbutikker og fysiske butikker. Flere nettbutikker åpner fysiske butikker for å tilfredsstille krav til tilgjengelighet, og samspillet mellom det fysiske og digitale blir stadig mer avansert. Grensesnittet skal være mest mulig likt mellom fysiske butikker, datamaskiner og i mobilapplikasjoner.

En hel serie standarder

Begge disse standardene er en del av en serie som omhandler universell utforming og tilgjengelighet knyttet til tjenester på spesifikke områder. Utgangspunktet for serien er Norsk Standard, NS 11030 Universell utforming - Likeverdig tilgang til tjenester og krav til personlig tjenesteutøvelse, fra 2013. Den stiller generiske krav til hvordan tjenester skal utformes for å sikre likeverdig tilgang til dem. Den omfatter krav til fysiske rammer rundt tjenesteutøvelsen, inkludert informasjons- og kommunikasjonsstiltak og personlig service på området publikumsrettet tjenesteutøvelse. De andre standardene i serien beskriver spesifikke områder etter mønster av NS 11030.

Sist oppdatert: 2018-02-05

NS 11034:2018

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Universell utforming - Tjenester - Tilgjengelighet til finanstjenester

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 11035:2018

Standard

NOK 635,00 (eks. mva)

Universell utforming - Tjenester - Likeverdig tilgang til tjenester innen detaljhandel

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang