Bergen
Erfaringer fra Sykkel-VM i Bergen skal gjøre vinter-OL i Beijing 2022 bedre.

Kineserne vil lære av VM-tabbe i Bergen

Planleggerne av vinter-OL i Beijing 2022 har vært på Vestlandet for å lære av utfordringene under sykkel-VM i Bergen, da blant annet ambulansetrafikken til Haukeland sykehus ble delvis blokkert. Samtidig tar Norge ansvar for ny ISO-standard for store arrangementer i store byer.

– Det er utrolig spennende for oss i Standard Norge at land som Kina ønsker å lære av oss om sikkerhet knyttet til store arrangementer, sier Lars Erik Jensen, prosjektleder for samfunnssikkerhet i Standard Norge.

Det er han og beredskapssjef Ivar K. Lunde i Bergen kommune som nylig fikk en henvendelse fra sentrale aktører i vinter-OL 2022 i Beijing med spørsmål om å dele erfaringer fra store arrangementer i byer. Ifølge Standard Norge er kineserne opptatt av sykkel-VM i Bergen i fjor, da trafikken til Haukeland universitetssykehus ble delvis blokkert – med fare for liv og helse for befolkningen.

– Forskning viser at dødeligheten går opp i bysamfunn under store arrangementer, men det var heldigvis noe vi klarte å unngå i Bergen, sier Ivar K. Lunde.

Norge får ISO-ansvar

Henvendelsen fra kineserne kommer samtidig som Norge tar ledelsen for det internasjonale standardiseringsarbeidet for sikkerhet rundt store arrangementer i store byer.

– Vi ser for oss at Norge vil ta en lederrolle i å utvikle en ISO-standard for samfunnssikkerhet rundt store arrangementer i byer, sier Cecilie Daae, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Hun lanserte forslaget under det internasjonale møtet ISO/TC 292 Security and resilience i Stavanger i oktober, i regi av Standard Norge.

Ifølge Daae er det stort behov for standarder som arrangørene og myndighetene kan forholde seg til under avvikling av for eksempel sportsarrangementer i byer.

– Det er store utfordringer å ta tak i når det gjelder standardisering, spesielt på brann- og redningsområdet, sier Daae.

Ivar K. Lunde

Ivar K. Lunde skal, basert på erfaringer fra sykkel-VM i Bergen, lede arbeidet med en internasjonal standard (Foto: Bergen kommune / Elisabeth Farstad)

Får leder fra Bergen

Beredskapssjef Ivar K. Lunde i Bergen vil lede den internasjonale ekspertgruppen for ISO-standarden om store arrangementer i store byer. Han har skrevet lærebøker om krise- og beredskapsledelse.

– Vi ser at gigantiske arrangementer berører hele driften av bysamfunnene mens de pågår. Relevante fagmiljøer må komme inn så tidlig som mulig for å forstå samfunnspåvirkningen, planlegge tiltak for å utligne tilleggsrisikoen, og synliggjøre det reelle kostnadsbildet før viktige beslutninger tas.

Fakta: Samfunnssikkerhet under store arrangementer i store byer

Norge skal lede en ekspertgruppe under den internasjonale standardiseringsorganisasjon ISO som lager den første internasjonale standarden for store arrangementer i byer.

Les mer om Standard Norges rolle i samfunnssikkerhet

Kontaktinformasjon

Ønsker du å vite mer om Standard Norges arbeid med dette prosjektet kan du kontakte prosjektleder Lars Erik Jensen.

Sist oppdatert: 2021-02-25