Syklister i konkurranse
Hva er det viktig å tenke på når store arrangement skal planlegges i en storby? Erfaringer fra sykkel-VM i Bergen kan danne grunnlag for en internasjonal standard.

Norge ønsker å ta lederrolle for sikkerhet ved arrangement i store byer

Blokkeringen av biltrafikk til Haukeland sykehus under sykkel-VM i Bergen kan føre Norge inn i lederrollen for internasjonal standardisering av sikkerhet under storby-arrangementer.

– Vi ser for oss at Norge vil ta en lederrolle i å utvikle en internasjonal standard for samfunnssikkerhet rundt store arrangementer i byer, sier Cecilie Daae, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Under det internasjonale møtet i ISO/TC 292 Security and resilience i Stavanger i oktober, i regi av Standard Norge, ble forslaget om en ny standard for storbyarrangementer lansert av Norge.

Bakteppet er utfordringene under sykkel-VM i Bergen i fjor, da biltrafikken til Haukeland universitetssykehus ble delvis blokkert. Dersom arrangøren hadde hatt en utfyllende sjekkliste å forholde seg til, kunne dette ha vært unngått. Det er dette arbeidet Norge har tatt på seg i regi av organisasjonen Standard Norge. Representanter fra både vinter-OL i Beijing i 2022 og sommer-OL i Tokyo i 2020 har kontaktet Standard Norge for å være med i arbeidet.

– Det er utrolig spennende for oss at land som Kina ønsker å lære av oss om sikkerhet knyttet til store arrangementer, sier Lars Erik Jensen, prosjektleder for samfunnssikkerhet i Standard Norge.

Ivar K. Lunde

Ivar K. Lunde kan bli leder av det internasjonale arbeidet med en standard for sikkerhet ved storby-arrangement (Foto: Bergen kommune / Elisabeth Farstad)

Ledes fra Bergen

Beredskapssjef Ivar K. Lunde i Bergen kommune er kandidat til å lede en internasjonal ekspertkomité for en ISO-standard om samfunnssikkerhet og store arrangementer i byer. Han har skrevet lærebøker i krise- og beredskapsledelse og ledet arbeidet med å sørge for at sykkel-VM ikke fikk konsekvenser for liv og helse til tross for blokkeringen av biltrafikk til sykehuset.

– Vi ser at store arrangementer berører hele driften av bysamfunnene mens de pågår. Relevante fagmiljøer må komme inn så tidlig som mulig for å forstå samfunnspåvirkningen, planlegge tiltak for å utligne tilleggsrisikoen, og synliggjøre det reelle kostnadsbildet før viktige beslutninger tas. Det er veldig hyggelig om Norge kan foreslå og få gjennomslag for en internasjonal standard på dette feltet, sier Lunde.

Ifølge DSB-direktør Cecilie Daae er det stort behov for standarder som arrangørene og myndighetene kan forholde seg til under avvikling av for eksempel sportsarrangementer i byer.

– Det er store utfordringer å ta tak i når det gjelder standardisering, spesielt på brann- og redningsområdet, sier Daae.

Vil bekjempe økt dødelighet

Ifølge de internasjonale ekspertene som besøkte Stavanger i oktober, er store sports- og kulturarrangementer en økende trussel mot samfunnssikkerheten – spesielt i store byer.

– Forskning viser at dødeligheten går opp i bysamfunn under store arrangementer, men det var heldigvis noe vi klarte å unngå i Bergen gjennom systematisk arbeid og et unikt samvirke, sier Ivar K. Lunde.

– Standarder for samfunnssikkerhet har en enorm innvirkning på samfunnet vi lever i, sier Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge. Fram til 2020 er det Sverige som leder den internasjonale standardiseringskomiteen for samfunnssikkerhet (ISO/TC 292), som det norske arbeidet med storby-sikkerhet skal sortere under.

 

Fakta: Samfunnssikkerhet under store arrangementer i store byer

Norge har foreslått at det blir startet opp et nytt standardiseringsprosjekt og stiller med beredskapssjef i Bergen kommune Ivar K. Lunde som kandidat til å lede en arbeidsgruppe under den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO som skal utarbeide den første internasjonale standarden for store arrangementer i store byer. Det er ikke satt frist for når det blir formelt avklart om prosjektet blir en realitet, men det er sannsynlig at det vil skje i første del av 2019.

Les mer om standardisering av samfunnssikkerhet internasjonalt (ekstern lenke)

Les mer om Standard Norges rolle i samfunnssikkerhet

 

Kontaktinformasjon

Ønsker du å vite mer om Standard Norges arbeid med dette prosjektet kan du kontakte prosjektleder Lars Erik Jensen.

Sist oppdatert: 2018-11-16