Ung gutt som sjekker noe med lupe

Standarden kan kjøpes nederst på denne siden

Ny utgave av revisjonsstandarden, ISO 19011, lansert på norsk

Standarden, NS-EN ISO 19011 Veiledning for revisjon av ledelsessystemer, ble utgitt på engelsk i september og kommer nå også i norsk versjon. I den forbindelse inviterte vi til frokostmøte 22. november hvor vi presenterte standarden og tema som revisjoner, internkontroll, verifikasjon og tilsyn. Her kan du se opptak av innleggene.

Standarden er et nyttig redskap for alle som er involvert i ulike typer revisjoner, internkontroll, verifikasjon og tilsyn. Den nye utgaven av standarden er tilpasset de strukturelle og innholdsmessige forandringene allerede er innførte i de nye utgavene av ledelsesstandardene (f.eks. ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001). Endringene er bla. knyttet til kontekst, risikobasert tilnærming, lederskap og forpliktelse, livsløpsperspektiv og dreining fra system til prestasjon.

Tema som ble tatt opp på frokostmøtet

  • Hvilken rolle ser vi at revisjon, tilsyn, internkontroll og verifikasjoner vil spille i private og offentlige virksomheter? Hvordan vil nye ISO 19011 kunne samordne og rasjonalisere disse prosessene?
  • Hvordan støtter nye ISO 19011 opp om de nye standardene for ledelse og styring, eksempelvis, for kvalitet, ytre miljø, arbeidsmiljø, energi, mattrygghet, IT-sikkerhet, transport, fasilitetsstyring?
  • Hvordan foregår revisjon i forhold til nye begreper som risikostyring, kontekst, lederskap og forpliktelse, virtuelle revisjoner, samsvar og leverandørkjede?
  • Hvilken rolle vil nye ISO 19011 ha i forhold til lovverk, f.eks. Internkontroll-forskriften og den nye sikkerhetsloven med forskrifter, som etter planen trer i kraft fra 1. januar 2019?
  • Hvordan brukes nye ISO 19011 for å fremme risikobasert planlegging og forbedret inntjening?
  • Hvem har nytte av nye ISO 19011?

Presentasjoner

Her kan du se opptak av det enkelte innlegget og laste ned presentasjonene som ble holdt.

Revisjon av ledelsessystemer - Er'e så nøye'a?
Geir-Rune Samstad, revisjonsleder, Statens jernbanetilsyn

Hvilke systemer for styring og ledelse snakker vi om?
Guri Kjørven, prosjektleder - kvalitet, Standard Norge

Endrede ledelsessystemer - endret revisjonsstandard
Knut Jonassen, prosjektleder - miljø, Standard Norge

Revisjon som verktøy for risikostyring og forbedring
Anne-Kari Valdal, Proactima, komitéleder for SN/K 569 Revisjon av ledelsessystemer

 

Mer informasjon

Les mer om den nye utgaven av NS-EN ISO 19011 for revisjon

Videointervju med komitéleder Anne-Kari Valdal som forteller om hva som er nytt i denne utgaven av ISO 19011.

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, kan du kontakte prosjektleder Knut Jonassen.

Sist oppdatert: 2018-12-06

NOK 1 999,00 (eks. mva)

Retningslinjer for revisjon av ledelsessystemer (ISO 19011:2018)

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 510,00 (eks. mva)

Retningslinjer for revisjon av ledelsessystemer (ISO 19011:2018)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang