Datamaskiner og personer som utveksler dokumentert over en bord

Nye standarder for verdiforvaltning (earned value) og arbeidsdeling innenfor prosjekt- og programstyring

To nye standarder innenfor prosjekt- og programstyring er to nye standarder som handler om verdiforvaltning og arbeidsdeling, er nylig utgitt.

NS-ISO 21508 Opptjent verdiforvaltning i prosjekt- og programstyring

På engelsk heter standarden "Earned value management in project and programme management". Earned value eller opptjent verdiforvaltning er vel hos oss best kjent gjennom uttrykket «budsjettert kostnad for utført arbeid».

Standarden gir veiledning for praksis for verdikontroll i prosjekt og program. Den gjelder for alle typer av organisasjoner, inkludert offentlige og private, og hvilken som helst type prosjekt eller program når det gjelder kompleksitet, størrelse og varighet.

Standarden beskriver og definerer

  • relevante vilkår
  • integrering og andre forhold til prosjekt eller programledelse
  • prosessene og prosessbeskrivelsene
  • grunnleggende krav til et system for verdifall og administrasjon av at dette blir gjennomgått

Standarden gir ikke veiledning i bruk av spesifikke prosesser, metoder eller verktøy, men har vedlegg som beskriver ytelses- og tidsplananalyse, og de vanlige likninger med tilhørende tolkninger.

NS-ISO 21511 Arbeidsdelingsstrukturer for prosjekt- og programstyring

På engelsk heter standarden "Work breakdown structures for project and programme management". Den gir veiledning om arbeidsdelingsstrukturer for organisasjoner som forestår prosjekt- og programstyring. Den gjelder for alle typer av organisasjoner, inkludert offentlige og private, og hvilken som helst type prosjekt eller program når det gjelder kompleksitet, størrelse og varighet.

Standarden beskriver

  • relevante termer og definisjoner
  • konsepter og egenskaper med hensyn til arbeidsdelingsstrukturer

Standard gir ikke veiledning i bruk av spesifikke prosesser, metoder eller verktøy i arbeidsdelingsstrukturer, men har vedlegg som gir eksempler på slike strukturer.

Andre standarder i 21000-serien for prosjekt-, program og porteføljestyring

Standard Norge og ISO har også utgitt flere standarder i samme serie:

  • NS-ISO 21500 Veiledning i prosjektledelse. Standarden har et bredt bruksområde og er oversatt til norsk. I 2018 startet ISO revisjon av standarden.
  • ISO 21503 Project, programme and portfolio management - Guidance on programme management
  • NS-ISO 21504 Prosjekt-, program- og porteføljestyring - Veiledning i porteføljestyring
  • ISO 21505 Project, programme and portfolio management - Guidance on governance

Kontakt

For spørsmål om standardene og muligheten for å delta i arbeidet, ta kontakt med prosjektleder Knut Løe

  

Sist oppdatert: 2018-12-14

NOK 2 992,00 (eks. mva)

Opptjent verdiforvaltning i prosjekt- og programstyring

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 1 103,00 (eks. mva)

Arbeidsdelingsstrukturer for prosjekt- og programstyring

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 1 567,00 (eks. mva)

Veiledning i prosjektledelse

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

ISO 21503:2017

Standard

NOK 905,00 (eks. mva)

Project, programme and portfolio management — Guidance on programme management

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-09-13)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 757,00 (eks. mva)

Prosjekt-, program- og porteføljestyring - Veiledning i porteføljestyring

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

ISO 21505:2017

Standard

NOK 1 213,00 (eks. mva)

Project, programme and portfolio management — Guidance on governance

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-04-25)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter