Flere knyttenever i en sirkel
KOMITEEN: Håvard Hjulstad (Standard Norge), Pia Walle (IKEA), Åsta Einstabland (UiA), Sandra Herlung (Fagforbundet), Morten Sonniks (IMDi), Loveleen Brenna (Seema) og Willy Kvilten (Ullensaker kommune) er noen av medlemmene i komiteen.

Verdiskapning gjennom mangfoldsledelse

Mangfold er en styrke for samfunnet og den enkelte virksomhet, men for å hente ut fordelene kreves gode systemer og en hensiktsmessig ledelse. Vi har nettopp lagt ut på høring en ny standard for mangfoldsledelse.

Dagens arbeidsliv er mangfoldig. Mangfoldet er en styrke for virksomhetene så lenge det håndteres og ledes på en hensiktsmessig måte. Mangfold er ikke et problem som skal løses. Mennesker har forskjellig kjønn, alder, etnisk bakgrunn, religion, kultur, språk, kompetanse, seksuell legning, funksjonsnivå, osv.

Mangfold er en naturlig del av ethvert samfunn. NS 11201 Ledelsessystemer for mangfold er ute på offentlig høring. Med denne standarden ønsker vi å gi samfunnet enda et redskap til å dra ut fordelene og styrkene i mangfoldet i samfunnet.

Høringsdokument
Forslaget til standard for mangfoldsledelse, benevnes prNS 11201 mens den er på høring, kan du finne i vår gratis tjeneste "Standarder på høring". Forslaget er på høring fram til 3. april.

Høringsseminar
Torsdag 25. januar ble høringsforslaget presentert på et eget frokostmøte. Her kan du se opptak av seminaret og laste ned presentasjonene som ble holdt.

Presentasjoner

For mer informasjon om prosjektet kan du kontakte prosjektleder Håvard Hjulstad.

Sist oppdatert: 2018-01-31