Gratis veileder om referanser til standarder i offentlige anskaffelser

Målet med den nye europeiske veilederen er å sikre bedre forståelse av hva standarder er og hvordan de kan refereres til i forbindelse med offentlige anskaffelser.

Undersøkelser viser at mange av aktørene i prosesser knyttet til offentlige anskaffelser ikke kjenner til standarder og standardiseringsprosesser. På denne bakgrunn har CEN initiert utviklingen av en veileder, Guide for referencing standards in public procurement in Europe, som har som formål å sikre bedre forståelse av hva standarder er og hvordan de kan refereres til i forbindelse med offentlige anskaffelser. Arbeidet er utført av Swedish Standards Institute (SIS) og finansiert av den europeiske kommisjonen.

Ny standard skal utvikles

Veilederen har blitt utviklet i rammeverket til JIS (Joint Initiativ on Standardisation), action 11: Pilot Project on Increased use of Standards in Public Procurement to better implement the public procurement Directives. 

Nå starter arbeidet med å utvikle en ny europeisk standard for offentlige anskaffelser og vi trenger eksperter til dette arbeidet.

Beste praksis

Veilederen ønsker å inspirere til hvordan man på generelt grunnlag kan referere til standarder, basert på EUs juridiske rammeverk for offentlige anskaffelser (anskaffelsesdirektivet - 2014/24/EU).

Veilederen er ikke juridisk bindende, men har som formål å gi generelle anbefalinger og vise beste praksis.Dokumentet er under utprøving og du kan laste det ned gratis her.

Sist oppdatert: 2019-04-23