2020 Nyheter

 

Det er registrert færre fyrverkeri-ulykker siden forbudet mot pinneraketter kom i 2008. Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Norsk brannvernforening er noe av årsaken at kvaliteten på fyrverkeriet har blitt bedre. Flertallet av de skadene som oppstår nå skyldes uforsvarlig bruk av fyrverkeri.

2020-12-21

Mer om Færre ulykker på nyttårsaften
 

Kina foreslår at ISO opprette en ny komité om forbrukersikkerhet med tittelen Consumer Product Safety Management. Komiteen skal utarbeide standarder for håndtering av risiko ved forbrukerprodukter. Standard Norge ønsker med dette å kartlegge om det er interesse for at en slik komite opprettes

2020-12-11

Mer om Forslag om å etablere standardiseringskomité for forbrukersikkerhet
 

Tre standarder er helt nye og en har blitt revidert i ISO 22300-serien som omhandler samfunnssikkerhet, sikkerhet og resiliens. I tillegg er standarden med terminologi oversatt til norsk.

2020-09-03

Mer om Nye standarder for sikkerhet og resiliens og oversatt terminologi
 

Forslaget til ny versjon av NS 5814 Krav til risikovurderinger, er nå på høring. Du og din virksomhet inviteres til å komme med kommentarer til standarden.

2020-07-15

Mer om Ny Norsk Standard for risikovurdering på høring
 

ISO foreslår å starte et nytt standardiseringsarbeid knyttet til produkter for barn opp til fire år. Standard Norge undersøker nå om det er interesse i det norske markedet.

2020-06-12

Mer om Produkter for småbarn - nytt internasjonalt standardiseringsprosjekt
 

ISO foreslår at det skal lages standarder for fysiske sikkerhetsprodukter som safer, hvelv og oppbevaringsbokser. Standard Norge undersøker nå om det er interesse for dette arbeidet i Norge.

2020-05-08

Mer om Safer og bankhvelv: Er det behov for internasjonale standarder?
 

Gode planer gjør at du kan reagere mer effektivt og komme raskere tilbake til normalen etter en uønsket hendelse. Nå er ISO-standarden for kontinuitetsledelse oversatt til norsk.

2020-04-03

Mer om Standarden for kontinuitetsledelse ISO 22301 – nå tilgjengelig på norsk
 

Flere standarder som kan bidra til virksomheters robusthet i krise, gjøres midlertidig tilgjengelig for kostnadsfri nedlasting.

2020-03-30

Mer om Nyttige standarder i krisetider er nå tilgjengelige kostnadsfritt
 

Hvorfor har noen organisasjoner eksistert i flere tiår mens andre bukker under etter bare noen måneder? ISO 9004 gir veiledning om hvordan organisasjoner kan jobbe for å oppnå vedvarende suksess. Standarden er nå tilgjengelig på norsk.

2020-02-26

Mer om Hvordan oppnå vedvarende suksess – ISO 9004 nå på norsk
 

Standarden er nå tilgjengelig i revidert utgave og gir veiledning om valg og bruk av metoder for vurdering av risiko. Den supplerer NS-ISO 31000.

2020-02-04

Mer om Ny revidert utgave av NS-IEC 31010 om metoder for risikovurdering
1 2 > »