Siluett av koffert og bein
Foto: Yousef Alfuhigi/ Unsplash

Standard for reise og risiko på høring

En ny internasjonal standard hvordan organisasjoner skal håndtere risiko ved reiser, er nå ute på høring. Gi dine kommentarer før 4. januar.

Standarden "Travel risk management – Guidance for organizations" gir veiledning til organisasjoner om hvordan de kan håndtere risikoene som reisende står overfor ved å reise på vegne av organisasjonen de representerer.

Standarden kan brukes av alle typer organisasjoner, uavhengig av sektor eller størrelse. Den er basert på prinsippene, rammeverket og prosessen i NS-ISO 31000 Risikostyring – retningslinjer.

Bakgrunn

Reisende, enten internasjonale eller nasjonale, kan bli møtt med ukjente situasjoner og miljøer som har forskjellige risikoprofiler enn de er vant til. Å håndtere risikoer for reiser til et land der organisasjonen ikke har noen lokal base, krever mer omfattende kontroller enn for steder der det allerede er etablert avvergende tiltak og risikoprofilene er velkjente.

Risikostyring for reiser krever at organisasjonen kan forutse og vurdere potensialet for hendelser, utvikle avvergende tiltak og kommunisere forventet risikoeksponering til sine reisende.

Et nyttig verktøy

Denne standarden er et verktøy for organisasjoner som vil dokumentere at reisebeslutninger er basert på organisasjonens evne til å behandle risiko ved bruk av interne ressurser eller med ekstern assistanse. Ikke alle reiser garanterer samme grad av strenghet for risikovurdering og styring. Denne standarden gir også et omfattende sett med risikobehandlingsalternativer som en organisasjon kan vurdere. Dette vil hjelpe organisasjonen og den reisende å realisere mulighetene og fordelene som det kreves reise for.

Logg deg inn på standard på høring og søk etter "31030" for å lese høringsforslaget og å legge inn kommentarer innen 4. januar 2021.

Sist oppdatert: 2020-12-07