Personer i gummibåt på rafting

Risikovurdering – revidert NS 5814 lansert

Det har vært en utvikling i forståelsen av risiko det siste tiåret, og standarden NS 5814 er revidert nettopp for å gjenspeile dette. Tirsdag 4. mai lanserte vi den nye utgaven på et frokostmøte. Her kan du lese presentasjonene og høre opptak av møtet.

Hvilke endringer et gjort siden den forrige utgaven som ble utgitt i 2008? Dette ble presentert på frokosmøtet sammen med bruk av sløyfemodellen og et eksempel på risikovurdering knytte til brann i tunnel. 

Det har skjedd mye på fagområdet siden 2008, og dette tilsa behov for en revisjon av NS 5814. I tillegg til faglige oppdateringer, omfatter den nye utgaven nå risikovurderinger av både utilsiktede og tilsiktede hendelser. I egne tillegg i standarden er det eksempler på konkrete risikovurderinger av begge typer hendelser. Standarden har integrert aktiviteter, begreper og kvaliteter fra to andre risikostandarder, NS 5832 og NS-ISO 31000, for å vise risikovurderingenes plass i den overordnede risikostyringen.

NS 5814 kan øke forståelsen for ulike typer risikovurderinger gjennom å få fram likheter i logikk og framgangsmåte. Samtidig er standarden ment å være fleksibel nok til at vurderingene kan skreddersys ulike analyseobjekt og formål. I tillegg oppfyller denne standarden også kravene til risikovurderinger i henhold til sikkerhetsloven og virksomhetsikkerhetsforskriften.

Målgruppen for standarden er alle størrelser av private og offentlige virksomheter inkludert frivillige organisasjoner. Standarden omfatter risikoeiers ansvar både som oppdragsgiver for risikovurderingen og som beslutningstaker i etterkant. Standarden gir et rammeverk for de som utfører eller involveres i risikovurderinger enten som ansatte i virksomheten eller som konsulenter.

Standarden er utarbeidet av standardiseringskomiteen SN/K 239 som ledes av Ann Karin Midtgaard fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Komiteen består i tillegg av representanter fra BaneNOR, Forsvarsbygg, Luftfartstilsynet, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Multiconsult, NORCE, Norconsult og Proactima.

Opptak av frokostmøtet

Kanskje du ikke hadde anledning til å delta på frokostmøtet 4. mai eller du ønsker å høre deler av det igjen. Her er et opptak av hele frokostmøtet.

Presentasjoner

Her kan du laste ned presentasjonene som ble holdt på frokostmøtet.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt på info@standard.no.

Nyhet: Kurs i NS 5814:2021

Kurset i den nye standarden NS 5814:2021 - Krav til risikovurdering vil ta deg igjennom de viktigste trinnene i en risikovurdering etter den nye standarden, og du får en innføring i begreper og praktisk gjennomføring av prosessen for risikovurdering basert på eksempler.

Kurs 19. januar 2023 på Fornebu

Sist oppdatert: 2022-09-21

NS 5814:2021

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Krav til risikovurderinger

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2021-04-28)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

Kurs i NS 5814:2021 - Krav til risikovurderinger

Kurs

NOK 5 400,00 (eks. mva)

Kurs i NS 5814:2021 - Krav til risikovurderinger, 19.01.23

Tid: 2023-01-19Sted: Fornebu (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse