Personer i et møterom som samarbeider
Foto: Nicolas Tourrenc

Få det beste ut av forretningssamarbeid – ISO 44001 nå på norsk

Økt konkurranseevne, større kjøpekraft, større effektivitet og mer innovative ideer er bare noen av fordelene med å samarbeide i næringslivet. NS-ISO 44001 er nå oversatt til norsk, og hjelper alle typer store og små virksomheter med å få mest mulig ut av å jobbe sammen.

NS-ISO 44001 Ledelsessystemer for samarbeidsrelasjoner mellom bedrifter — Krav og rammeverk utgjør en felles plattform som skal sikre maksimalt utbytte av samarbeid og hjelpe virksomheter med å etablere sunne forretningsforhold. Standarden angir krav til virkningsfull identifikasjon, utvikling og ledelse av forretningsmessige samarbeidsrelasjoner i eller mellom organisasjoner. Standarden gjelder for alle private og offentlige organisasjoner uansett størrelse, fra store multinasjonale selskaper og myndighetsorganer til ideelle organisasjoner og mikrobedrifter/små bedrifter. 

NS-ISO 44001 kan brukes på flere forskjellige nivåer, for eksempel: 

  • Som en enkeltstående anvendelse (inklusive i en driftsenhet, en driftsavdeling, et enkelt prosjekt eller et program, ved sammenslåinger og anskaffelser)
  • I en enkeltstående relasjon (inklusive i en-til-en-relasjoner, allianser og partnerskap, av bedriftens kunder og i et fellesforetak)
  • I flere identifiserte relasjoner (inklusive allianser mellom flere partnere, konsortier, fellesforetak, nettverk, utvidede foretaksordninger og leveransekjeder fra første til siste ledd)
  • Som fullstendig benyttet i hele organisasjonen for alle identifisert relasjonstyper

Les mer om ISO 44000-serien på våre fagsider

Sist oppdatert: 2021-11-26

NOK 893,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for samarbeidsrelasjoner mellom bedrifter — Krav og rammeverk

SpråkNorskUtgave: 1 (2021-08-09)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 893,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for samarbeidsrelasjoner mellom bedrifter — Krav og rammeverk

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 685,00 (eks. mva)

Principles for successful collaborative business relationship management

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-05-20)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 235,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for forretningsmessige samarbeidsrelasjoner — Retningslinjer for implementering av ISO 44001

SpråkNorskUtgave: 1 (2021-11-22)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 969,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for forretningsmessige samarbeidsrelasjoner — Retningslinjer for implementering av ISO 44001

SpråkEngelskUtgave: 1 (2021-11-09)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 44003:2021

Standard

NOK 1 506,00 (eks. mva)

Collaborative business relationship management — Guidelines for micro, small and medium-sized enterprises on the implementation of the fundamental principles

SpråkEngelskUtgave: 1 (2021-04-27)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang