En lyspære over en gruppe mennesker som har møte
Foto: iStock

Ny internasjonal standard for innovasjonsledelse

Hold tritt med konkurrentene. Å utvikle nye produkter, tjenester eller måter å gjøre ting på, krever systematisk tilnærming. Med standardene i ISO 56000-serien får du verktøyene som hjelper deg å få det beste ut av dine innovasjonsprosjekter og -prosesser.

Alle fem standardene i serien er rettet mot alle typer organisasjoner, uansett type, sektor eller størrelse. Standardene er enkle å kombinere med andre ledelsessystemstandarder, som for eksempel ISO 9001.

Jobb systematisk med innovasjonsprosesser

Standardene i ISO 56000-serien hjelper virksomheter med å jobbe systematisk med ledelse av innovasjonsprosesser. Dette skaper bedre forutsigbarhet der det er mulig slik at en får mer oversikt til å håndtere de reelle usikkerhetene og risikoene i innovasjonsarbeidet.

Hovedstandardene i serien er ISO 56000 og ISO 56002. ISO 56002 Ledelsessystem for innovasjon gir veiledning om etablering, implementering, vedlikehold og kontinuerlig forbedring av et ledelsessystem for innovasjon. ISO 56000 Terminologi har som mål å skape et enhetlig språk for bedre kommunikasjon og samhandling om innovasjonsprosjekter i tillegg til bedre målinger av innovasjon.

– Innovasjon er hverken kaos eller magi, og kreative prosesser er kun en del av helheten. Da er det viktig å strukturere det som kan struktureres for å redusere usikkerhet og skape mer forutsigbarhet, sier Magnus Hakvåg, tidligere leder av komiteen SN/K 512 Innovasjonsledelse.

– Vi er jo et kunnskapssamfunn og læring er avgjørende for utvikling. Da bør en jo også systematisere arbeidet med innovasjon slik at en kan lære av tester, prototyper, utprøvinger, egne prosesser, suksesser og «fiaskoer», poengterer Hakvåg, som også holder kurs i ISO 56002.

Mange fordeler

Det er mange potensielle fordeler med å implementere et ledelsessystem for innovasjon i samsvar med ISO 56000-serien:

  • Økt evne til å håndtere usikkerhet
  • Økt vekst, avkastning, lønnsomhet og konkurranseevne
  • Reduserte kostnader og tap samt økt produktivitet og ressurseffektivitet
  • Forbedret bærekraft og robusthet
  • Økt tilfredshet hos brukere, forbrukere, innbyggere og andre interessenter
  • Vedvarende fornyelse av tilbudsporteføljen
  • Engasjerte og myndiggjorte personer i organisasjonen
  • Økt evne til å tiltrekke seg partnere, samarbeidspartnere og finansiering
  • Styrket omdømme, bedømmelse og verdsetting av organisasjonen
  • Legge til rette for overholdelse av forskrifter og andre relevante krav

Tilgjengelig på norsk

Hovedstandardene i serien, ISO 56002 og ISO 56000, er oversatt til norsk.

Kurs

Standard Online holder jevnlig kurs i ISO 56002 som også omhandler ISO 56000.

Digitalt kurs 24. august

Lær mer om standardene i ISO 56000-serien

Interessert i temaet?

Som abonnent på vårt nyhetsbrev får du jevnlige oppdateringer om standarder og arrangementer.

Meld deg på

Sist oppdatert: 2022-02-24

Digitalt kurs i NS-EN ISO 56002 - Innovasjonsledelse

Kurs

NOK 5 400,00 (eks. mva)

Digitalt kurs i NS-EN ISO 56002 Innovasjonsledelse,24.08.2022, Zoom

Tid: 2022-08-24Sted: Digitalt kursSpråk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

NOK 775,00 (eks. mva)

Innovasjonsledelse — Grunntrekk, prinsipper og terminologi (ISO 56000:2020)

SpråkNorskUtgave: 2021-01 (2021-02-04)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Innovasjonsledelse — Grunntrekk, prinsipper og terminologi (ISO 56000:2020)

SpråkEngelskUtgave: 2021-01 (2021-02-04)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Innovasjonsledelse — Ledelsessystem for innovasjon — Veiledning (ISO 56002:2019)

SpråkNorskUtgave: 2021-01 (2021-02-11)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Innovasjonsledelse — Ledelsessystem for innovasjon — Veiledning (ISO 56002:2019)

SpråkEngelskUtgave: 2021-01 (2021-02-04)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Innovasjonsledelse — Verktøy og metoder for partnerskap innenfor innovasjon — Veiledning (ISO 56003:2019)

SpråkEngelskUtgave: 2021-01 (2021-02-04)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Vurdering av innovasjonsledelse — Veiledning (ISO/TR 56004:2019)

SpråkEngelskUtgave: 2020-10 (2020-11-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Innovasjonsledelse — Verktøy og metoder for forvaltning av intellektuell eiendom — Veiledning (ISO 56005:2020)

SpråkEngelskUtgave: 2021-10 (2021-11-24)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang