Menneskehav

Samfunnssikkerhet – hvordan styrke sikkerheten og beredskapen i samfunnet – før og etter korona

De siste 18 månedene har gitt mange utfordringer også med tanke på samfunnssikkerhet. Et trygt samfunn innebærer at vi må jobbe sammen om å løse utfordringene, og samarbeid på tvers av sektorer og bransjer gir ny læring og økt innovasjon. Hvordan kan virksomheter forberede samfunnssikkerheten og beredskapen – før neste krise kommer?

24. november invitert vi til frokostmøte hvor tema var hvordan standarder kan bidra til økt samfunnssikkerhet. Her kan du se opptak av frokostmøtet og laste ned presentasjonene som ble holdt.

Samfunnssikkerhet er et nasjonalt ansvar med sterkt eierskap og forankring regionalt og lokalt, gjennom statsforvalteren og kommunene. Privat sektor er også en viktig aktør i alt fra konkret assistanse, til bistand fra konsulenter eller utvikling av konsepter. I samarbeid med mange aktører kreves det en felles forståelse og et felles språk både her hjemme og over landegrensene. Norge har tatt en aktiv rolle i utvikling av nasjonale og internasjonale standarder for samfunnssikkerhet hvor beredskapsklyngen og det privat-offentlige samarbeidet er viktige satsninger.

Internasjonalt pågår det mye arbeid med å utvikle beste praksis for Security and Resilience (ISO/TC 292), og nasjonalt pågår det arbeid i to standardiseringskomiteer. Standard Norge arbeider med å utvikle verktøykassen for samfunnssikkerhet, basert på internasjonale og nasjonale standarder. Disse standardene vil være et viktig bidrag til "verktøykassen" for å forebygge og håndtere kriser, som samlet sikrer liv, helse og verdier.

Video

Her kan du se opptak av frokostmøtet.

Innlegget fra Øyvind Smedsrød, DSS er ikke med i opptaket, men kan ses i eget klipp lenger ned på siden.

Presentasjoner

Relevante lenker

Marita Aasrum Svenningsen viste i sitt innlegg til en video fra Meteorologisk Institutt. Se video "Temperatur og CO2".

Mikael Snaprud omtalet termbasen SNORRE i sitt innlegg. Det er en gratis tilgjengelig database med termer og definisjoner hentet fra standarder. Her kan du finne en lenke til termbasen SNORRE.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon vedr. frokostmøtet eller samfunnssikkerhet, ta kontakt med Lars Erik Jensen i Standard Norge.

Sist oppdatert: 2021-11-29