Miljø og bærekraft

 

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO vurderer å starte nye standardiseringsprosjekter innenfor fagområdet økologisk restaurering. Økologisk restaurering er tiltak som gjennoppretter naturlige prosesser og dermed gjenskaper tidligere økologiske forhold.

2020-12-01

Mer om Trenger vi internasjonale standarder for økologisk restaurering?
 

Miljø er vår tids store utfordring og standardiseringen bidrar med den svært populære 14000-familien som er verdens mest utbredte metode for å minimalisere virksomheters miljøpåvirkning. Nylig ble to standarder oversatt til norsk og en tredje ble revidert.

2020-11-12

Mer om To miljøstandarder oversatt – og én revidert
 

Hvordan stiller Norge seg til europeisk standardiseringsarbeid innen klimaendring? Standard Norge ønsker tilbakemeldinger fra norske virksomheter.

2020-09-25

Mer om Er det behov for standarder mot klimaendringer?
 

Regjeringen har bestemt at Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre. Det skal i den sammenheng utarbeides en nasjonal strategi for sirkulær økonomi. 2. september inviterte vi til frokostmøtet for å presentere hvordan standardisering kan bidra på dette området.

2020-09-04

Mer om Innovativ sirkulær økonomi
 

Den oversatte tekniske rapporten SN-ISO/TR 37121 gir en oversikt over eksisterende retningslinjer og metoder for bærekraftig utvikling og robusthet i byer. Rapporten brukes for å utfylle NS-ISO 37120 som omhandler indikatorer for byers serviceytelse og livskvalitet.

2020-07-02

Mer om Retningslinjer og metoder for bærekraftig utvikling i byer
 

Hvordan kan nasjonale, europeiske og internasjonale standarder for vann bidra til vern av vannrelaterte økosystemer i naturen? Dette var temaet på et frokostmøte 9. juni. Her kan du finne presentasjonene fra møtet.

2020-06-12

Mer om Hvordan kan vi ta vare på våre nasjonale vannressurser?
 

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO vurderer å starte en ny komite for å utvikle standarder innenfor dette området. Nå undersøker vi om det er interesse for dette arbeidet i Norge

2020-04-23

Mer om Er det behov for ISO-standarder for biologisk mangfold?
 

Den nye veiledningen i bruk av ISO 26000 i næringsmiddelkjeden, gir retningslinjer for hvordan en organisasjon i næringsmiddelkjeden kan bidra til bærekraftig utvikling samtidig som man tar hensyn til lover, forskrifter og interessenters forventninger.

2020-04-03

Mer om Ny veiledning for å forbedre samfunnsansvaret i næringsmiddelkjeden
 

Forbrukerne stiller stadig større krav til bærekraftige varer og tjenester. Dette har også konsekvenser for finansnæringen. 11. desember inviterte vi til frokostmøte hvor vi presenterte hvordan standarder kan brukes knyttet til grønn handel og sirkulær økonomi, og hvordan det er mulig å påvirke.

2019-12-12

Mer om Grønn handel og sirkulær økonomi
 

Torsdag var Caroline Herlofson fra Spire på sitt første møte i Standard Norges komité for sirkulær økonomi. – Viktig at unge har en stemme, sier hun.

2019-10-04

Mer om Caroline (25) er Norges første ungdomsrepresentant i en standardiseringskomité
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > »