Miljø og bærekraft

 

Skal det etableres en europeisk komite som skal utvikle standarder for sirkulær økonomi i bygg- og anleggsbransjen? Standard Norge ønsker innspill fra norske miljøer.

2019-05-16

Mer om Vi ønsker innspill om utvikling av standarder for sirkulær økonomi i bygg- og anleggsbransjen
 

Rundt 500 personer deltok på årets faglige møtepunkt for bærekraft og grønn vekst, Miljøledelsekonferansen 2019. Her finner du presentasjonene fra parallellsesjon 2: Miljøledelse stein på stein – ISO viser vei.

2019-03-27

Mer om Miljøledelsekonferansen 2019
 

Standard Norge inviterer ungdommer inn i arbeidet med utvikling av standarder som skal gjøre det enklere for norske virksomheter å gjennomføre bærekraftige og klimavennlige tiltak.

2019-03-26

Mer om Vi inviterer ungdommer til å utvikle miljøstandarder
 

Turisme er en av verdens største og raskest voksende industrier, og overnattingssteder kan bidra betydelig i et bærekraftperspektiv. En ny ISO-standard kan hjelpe store og små overnattingssteder med å arbeide mer bærekraftig.

2019-03-15

Mer om Ny internasjonal standard for bærekraftig overnatting
 

26. mars inviterer Standard Norge, Miljøfyrtårn, Virke, Oslo kommune, LO og Simpli til årets faglige møtepunkt for alle som er opptatt av bærekraft og grønn vekst.

2019-01-09

Mer om Miljøledelseskonferansen 2019
 

Hvilke muligheter og utfordringer har sirkulær plastemballasje? Hvilket ansvar har varehandelen? Og hvordan skal forbrukeren involveres? Dette var noen av temaene som ble tatt opp på et frokostmøte 11. desember. Der ble også det foreslåtte nye internasjonale standardiseringsprosjektet for sirkulær økonomi, presentert.

2018-12-11

Mer om Sirkulær økonomi for et mer bærekraftig samfunn
 

Standarden NS 9430 Alminnelige kontraktsbestemmelser om periodisk innsamling og transport av avfall har vært i bruk siden 2002. Standarden ble sist revidert i 2013. Ved årsskiftet 2017/2018 var standarden ute på aktualitetsundersøkelse. Resultatet ble at standarden nå skal revideres.

2018-12-06

Mer om Revisjon av standarden for avfallskontrakter, NS 9430
 

I dag finnes enkelte standarder for rapportering på bærekraftige investeringer, men det finnes ingen felles, internasjonale standarder for bærekraftig finans, ansvarlige investeringer eller bærekraftig finansledelse. Dette ønsker standardiseringen nå å gjøre noe med.

2018-06-18

Mer om Bærekraftig finans og grønne fond
 

5. juni er Verdens miljødag. Temaet i år er "Bekjemp plastforurensning".

2018-06-05

Mer om Verdens miljødag – kampen mot plastforurensning
 

Et samfunn er først tilgjengelig når det fysiske miljøet er utformet slik at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan delta på felles samfunnsarenaer, jf. NOU 2005:8 om likeverd og tilgjengelighet. Den nye standarden NS 11036 kan bidra til at reiselivsopplevelser blir tilgjengelig for alle.

2018-05-11

Mer om Ny standard om likeverdig tilgang til reiselivsopplevelser
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > »