Ringpermer og skriveutstyr
(Foto: Shutterstock)

Standard for bærekraftige innkjøp på høring

Anskaffelser utgjør en vesentlig del av budsjettet i enhver organisasjon. Verden ville vært et bedre sted hvis alle anskaffelser ble gjort på en bærekraftig måte. En ny standard under utvikling, ISO 20400, tar sikte på å hjelpe organisasjoner nettopp med dette – og standarden er nå i sin siste fase før publisering.

Beslutninger om anskaffelser som organisasjonen gjør, har mange ringvirkninger. Anskaffelser omfatter alt fra energiforbruk og kjøp av ulike tjenester, til i siste instans å berøre levekårene for de som lager produktene man går til anskaffelse av. Og når vi vet at utgifter til offentlige anskaffelser i Norge alene beløper seg til svimlende 462 milliarder norske kroner, vil bærekraftig hensyn på dette området bety en forskjell.  

Mest mulig bærekraftige anskaffelser burde være en målsetning for alle organisasjoner i arbeidet med å maksimerer sitt positive sosiale, miljømessige og økonomiske utbytte. Dette innebærer å gjøre smarte valg på alle områder av anskaffelsene, inkludert alt fra kontorrekvisita til energileveranser, bygningsmaterialer og kantinetjenester.

En ny standard under utvikling ISO 20400 Sustainable procurement – Guidance vil gi retningslinjer til organisasjoner som ønsker å integrerer bærekraft i sin anskaffelsesprosess. Standarden er nå på høring for andre gang, og det betyr at alle interessenter ennå en gang kan bidra med kommentarer. Standarden vil være klar for publisering i 2017.

Bærekraftige anskaffelser er en nøkkelprosess innenfor samfunnsansvar og ISO 24000 vil derfor være et viktig supplement til ISO 26000 Samfunnsansvar. Den vil sette organisasjonen i stand til å bidra til bærekraftig utvikling ved å minimere det miljømessige fotavtrykket og takle sosiale perspektivet til beste for samfunn og økonomi.

Den internasjonale komiteens leder, Jacques Schramm, fremhever at anskaffelsesprosessen er en god indikator på nivået for en organisasjons samfunnsansvar. Inntil nå har det imidlertid vært få harmoniserte, internasjonale retningslinjer som har vært allmenngyldige og tilstrekkelig detaljert.

For mange organisasjoner er bærekraftig innkjøp allerede noe man rapporterer på, men likevel mangler det en distinkt og klar veiledning som gir anvisning på hvordan man i praksis skal implementere og måle bærekraftig anskaffelser.

Bruk av ISO 20400 vil gi en organisasjon et konkurransefortrinn, hjelpe den til å oppnå sine bærekraftige målsetninger, og også forbedre styringen og mål for samfunnsansvar gjennom hele verdikjeden.

ISO 20400 er på høring fram til 13. oktober og du kan laste ned høringsdokmentet fra vår gratis tjenste "Standarder på høring".

Kontaktperson i Standard Norge er prosjektleder Hege Thorkildsen.

Sist oppdatert: 2017-05-10

NOK 1 694,00 (eks. mva)

Bærekraftige innkjøp - Veiledning

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter