Containere
(Foto: Fotogruppa Sollerudstranda skole)

Konferanse: Miljøledelse som innovasjonsdriver

Miljøledelse 2016 arrangeres 22. november i Næringslivets Hus. Årets konferanse har tittelen "Miljøledelse som innovasjonsdriver". Dette er et årlig samarbeid mellom Standard Norge, NHO, Miljøfyrtårn, SIMLI og Oslo kommune.

Tid: 08.30 til 1400
Sted: Næringslivets Hus, Majorstua, Oslo

Norges fremtidige konkurransekraft er knyttet til bærekraft. Norske bedrifter må derfor være innovasjonsdrivere i det grønne skiftet. Virksomheter som satser på miljøledelse gjør gode, innovative og bærekraftige innkjøp, og skaper lønnsomhet både for miljøet og egen bunnlinje.

I år retter vi oppmerksomhet mot miljøledelse som innovasjonsdriver i det grønne skiftet. På konferansen får du inspirasjon, erfaringer og perspektiver fra virksomheter som satser på miljøledelse. Du får oppdatert kunnskap om hvordan gjøre gode innovative og bærekraftige innkjøp, som skaper lønnsomhet både for miljøet og egen bunnlinje.

Det blir viet spesiell oppmerksomhet til hvordan man gjennomfører gode innkjøpsprosesser og hvordan standarder som ISO 14001 og Miljøfyrtårn støtter opp under sirkulær forretningsdrift.

I programmets hovedsesjon kommer Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO, Vidar Helgesen, Klima- og miljøvernminister, og Lan Marie Nguyen Berg, Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, for å gi sine perspektiver på miljøledelse. Du møter virksomheter som Miljøgartneriet, Agder Energi, Norsk Gjenvinning og Avinor.

To parallellsesjoner

Etter hovedsesjonen og en bærekraftig lunsj deles konferansen i to parallellsesjoner:

1. Hvordan bruke anskaffelser som virkemiddel for grønne innkjøp

2. Miljøledelse i en sirkulær økonomi – «Ressurser på avveie»

 Framtidig ressurstilgang, naturmangfold og helse skal sikres gjennom en sirkulær økonomi basert på gjenbruk, reparasjon og materialgjenvinning i et kretsløp uten tap av ressurser. Dette er en modell som motiverer til innovativ produktdesign og materialbruk med stor betydning for norsk konkurransekraft og verdiskapning.

Denne parallellsesjonen ser nærmere på hva EUs sirkulærøkonomipakke vil bety for norske virksomheter og hvordan ISO 14001 og Miljøfyrtårn kan støtte virksomheter i sirkulær forretningsdrift. Vi får presentert konkrete eksempler på virksomheter som har gjort avfall om til ressurs.

Påmelding og fullstendig program (NHO sine nettsider) 

Bilde av programmet for Miljøledelse 2016

 

Sist oppdatert: 2016-10-24