Popkonsert

Bør standarden bærekraftige arrangementer revideres?

Fungerer standarden om bærekraftig arrangementer, NS-ISO 20121, slik den foreligger, eller er det behov for endring eller oppgradering?

Alle standarder gjennomgår en systematisk vurdering om revisjon senest hvert femte år. I disse dager er det fem år siden NS-ISO 20121 Ledelsessystemer for bærekraftige arrangementer - Krav og veiledning ble publisert, og standarden er nå lagt fram for vurdering.

Er det et behov blant brukerne for en revisjon av standarden, er det skjedd endringer i samfunnet for øvrig eller andre forhold som tilsier at det bør fortas modifikasjoner eller tillegg i teksten? ISO oppfordrer alle standardiseringsorganisasjoner om å gi tilbakemelding om man ønsker standarden beholdt som den er, om den skal trekkes tilbake eller om det foreligger nasjonale forslag til endringer i standarden. Resultatet av denne systematiske gjennomgangen vil bli analysert og det vil bli tatt stilling til hva som skal skje med standarden.

Det er selvsagt viktig at også vi fra norsk side melder tilbake hvordan standarden oppfattes her i landet, og hvilke behov vi måtte ha i forhold til innholdet i standarden. Vi oppfordrer derfor alle nasjonale eksperter og/eller brukere av standarden om å gi tilbakemelding til Standard Norge om hva vi skal mene om standarden. Fristen for å melde til oss er satt til 24. mai 2017.

Kontaktperson hos Standard Norge er prosjektleder Hege Thorkildsen.

Sist oppdatert: 2017-05-10

NOK 489,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for bærekraftige arrangementer - Krav og veiledning

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter