Internasjonal komité for samfunnsansvar søker norske deltakere

I forbindelse med revisjon av den internasjonale standarden for samfunnsansvar, ISO 26000, er det et forslag om å opprette en ny komité for et mer systematisk, internasjonalt arbeid innenfor området samfunnsansvar og bærekraft. Komiteen skal bygge videre på standarden ISO 26000, som er tatt i bruk som en nasjonal standard av over 80 land. Vi inviterer nå norske aktører til å delta i arbeidet.

For å være samfunnsansvarlig i sin opptreden må en organisasjon ha et integrert og helhetlig perspektiv på mange områder. ISO 26000 beskriver i dag syv kjerneområder. I forslaget til det nye prosjektet er det fire om disse som blir omfattet:

  • Forbrukerspørsmål (Consumer Issues and Sustainable Consumption)
  • Engasjement i «nærmiljøet» (Community Involvement)
  • Etisk fremferd (Fair Operating Practices)
  • Menneskerettigheter

De øvrige tre: organisasjonsstyring (Organizational Governance), arbeidsforhold (Labour Practices) og miljø (Environment) vil derimot ikke bli omfattet.

Forslaget går ut på videreutvikling innenfor områder som allerede er standardisert, men komiteen skal også vurdere nye områder hvor det er behov for å standardisere.

Et sentralt tema det er forslag om å se nærmere på er de dokumentene som knytter ISO 26000 sammen med andre internasjonale dokumenter. Det kan for eksempel være UN Global Compact, OECD MNE Guidelines, IIRC, UN Sustainable Development Goals og flere andre retningslinjer.

Tidligere i år ble det utgitt en internasjonal workshopavtale, IWA 26:2017 Using ISO 26000 on Management Systems. Innspill fra de som har deltatt i utviklingen av denne IWAen skal vurderes.

Det er også forslag om å vurdere framtidig arbeid med standardene for bærekraftig innkjøp, ISO 20400, og bærekraftige arrangementer, ISO 20121.

Det er tre forslag til dokumenter som kan være aktuelle å utvikle:

  • Guide for «selvangivelse» på samfunnsansvar
  • Guide for små- og mellomstore bedrifter
  • Guide for samfunnssansvarlig revisjon

Er dette av interesse for deg eller din virksomhet, eller du har andre kommentarer til forslaget, kan du kontakte prosjektleder Hege Thorkildsen innen mandag 9. oktober 2017.

Sist oppdatert: 2017-10-04

NOK 1 378,00 (eks. mva)

Veiledning om samfunnsansvar

SpråkNorskUtgave: 1 (2010-11-02)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

IWA 26:2017

Standard

NOK 1 189,00 (eks. mva)

Using ISO 26000:2010 in management systems

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-07-31)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 1 629,00 (eks. mva)

Bærekraftige innkjøp - Veiledning

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 489,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for bærekraftige arrangementer - Krav og veiledning

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter