Operataket i Oslo i solskinn

Mål og muligheter for Oslo som Europas miljøhovedstad i 2019

Hva er en bærekraftig by og hva skal til for at samfunn og næringsliv drar i samme retning? På Miljøledelseskonferansen 13. mars inviterte Standard Norge og Oslo kommune til en egen sesjon om bærekraftig byutvikling. Her kan du finne presentasjonene fra sesjonen og lenke til de andre fra Miljøledelse 2018.

EU har kåret Oslo til Europas miljøhovedstad 2019. Ved bærekraftig byutvikling må offentlige og private aktører trekke sammen, til beste for mennesker og miljø.

Hvordan kan det offentlige bidra til dette gjennom tjenester, tilrettelegging og rammebetingelser? Hvilke muligheter har næringslivet, og hvilke redskaper disponerer de? Hvem blir markedsvinnerne på veien mot en innbyggervennlig og grønn fremtid? Dette ble tatt opp på Miljøledelse 2018 hvor det ble presentert gode eksempler, metoder og internasjonalt anerkjente standarder.

Innlegg

(Merk at noen av filene er ganske store, opp til 13 Mb.)

Sist oppdatert: 2021-03-22