National turistveg Geiranger Trollstigen
Nasjonal turistveg Geiranger-Trollstigen (Arkitekt Reiulf Ramstad Arkitekter as, Landskapsarkitekt Multiconsult. ©Foto Jarle Wæhler Statens vegvesen)

Ny standard om likeverdig tilgang til reiselivsopplevelser

Et samfunn er først tilgjengelig når det fysiske miljøet er utformet slik at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan delta på felles samfunnsarenaer, jf. NOU 2005:8 om likeverd og tilgjengelighet. Den nye standarden NS 11036 kan bidra til at reiselivsopplevelser blir tilgjengelig for alle.

Likeverd og tilgjengelighet
Mange mennesker har problemer med å benytte seg av tjenester og ta del i opplevelser fordi de møter barrierer i omgivelsene. Tilgjengelighet og tilrettelegging omfatter mange enkeltfaktorer, og samtidig handler det om en helhetlig tankegang. Ved å ta i bruk denne nye standarden, NS 11036:2018 Universell utforming, Tjenester, Likeverdig tilgang til reiselivsopplevelser, vil det bli skapt bedre og mer universelt utformede løsninger, og dette vil bidra til at alle får en mer likeverdig tilgang til de ulike reiselivsopplevelsene.

Uten hjelp
Standarden beskriver en prosess for kvalitetsstyring og den angir krav til tjenestene for å sikre at de er tilgjengelig for alle. Tanken er at løsningene skal være utformet på en slik måte at flest mulig kan ta del i opplevelsene uten hjelp. Noen ganger vil likevel ikke universell utforming av det fysiske miljøet strekke til og da beskriver standarden også hvordan det skal tilrettelegges når det er behov for menneskelig assistanse.

En del av en serie standarder for universell utforming
Målgruppen for denne standarden er offentlige og private tjenesteytere, bestillere og leverandører av reiselivsrelaterte tjenester. Den inngår i en serie standarder som omhandler universell utforming og tilgjengelighet knyttet til tjenester. Utgangspunktet er NS 11030 Universell utforming, Likeverdig tilgang til tjenester og krav til personlig tjenesteutøvelse fra 2013. Den omfatter krav til fysiske rammer rundt tjenesteutøvelsen, inkludert informasjons- og kommunikasjonsstiltak og personlig service på området publikumsrettet tjenesteutøvelse. De øvrige standardene i serien beskriver spesifikke tjenesteområder etter mønster av NS 11030.

Har du spørsmål knyttet til denne standarden, kan du kontakte prosjektleder Hege Thorkildsen.

Sist oppdatert: 2018-05-11

NS 11036:2018

Standard

NOK 621,00 (eks. mva)

Universell utforming - Tjenester - Likeverdig tilgang til reiselivsopplevelser

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter