Planter på toppen av mynter

Grønn handel og sirkulær økonomi

Forbrukerne stiller stadig større krav til bærekraftige varer og tjenester. Dette har også konsekvenser for finansnæringen. 11. desember inviterte vi til frokostmøte hvor vi presenterte hvordan standarder kan brukes knyttet til grønn handel og sirkulær økonomi, og hvordan det er mulig å påvirke.

Finansnæringen har en viktig rolle siden kapital er avgjørende for å finansiere det grønne skiftet. Finansiering og håndtering av risiko, også klimarisiko, er viktige bidrag fra finansnæringen til en bærekraftig utvikling.

I dag finnes ingen felles, internasjonale standarder for bærekraftig finans, ansvarlige investeringer eller bærekraftig finansledelse. Med det bakteppet er det startet et internasjonalt standardiseringsprosjekt som ser på miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold på bank og investeringsprodukter. Dette vil også være av stor interesse for forbrukeren.

Det internasjonale standardiseringsprosjektet, bærekraftig finans og grønne fond, skal til syvende og sist støtte det globale finanssystemet med å tilpasse seg FNs bærekraftsmål. Også finansnæringen kan dra nytte av grønne og bærekraftige initiativ, program og ambisjoner.

På frokostmøtet presenterte Framtiden i våre hender arbeidet med deltakelsen i det internasjonale standardisedringsprosjektet Sustainable Finance. Forbrukerrådet presenterte Etisk bankguide som er en del av det internasjonale initiativet Fair Finance Guide som bl.a. skal gi forbrukere innsyn i hvordan bankene forholder seg til viktige temaer innenfor etikk og bærekraft. I tillegg var det også presentasjoner fra Danske Bank om hvordan de jobber med grønn finans.

Presentasjoner

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Hege Thorkildsen, som jobber med forbrukerspørsmål eller prosjektleder Knut Jonassen, som jobber med sirkulær økonomi.

Standarder bidrar til FNs bærekraftsmål

Sist oppdatert: 2019-12-13

NS-ISO 26000:2010

Standard (Kun elektronisk)

NOK 1 235,00 (eks. mva)

Veiledning om samfunnsansvar

SpråkNorskUtgave: 1 (2010-12-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang

NOK 3 150,00 (eks. mva)

Bærekraftige innkjøp - Veiledning

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 780,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for miljø - Spesifikasjon med veiledning (ISO 14001:2015)

SpråkNorskUtgave: 1 (2015-09-21)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 510,00 (eks. mva)

Forvaltning av anlegg og verdier - Styringssystemer - Krav

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang