Noen av innlederne på Miljøledelseskonferansen
Foto: Fotogruppa på Sollerudstranda skole/ Standard Norge

Miljøledelsekonferansen 2019

Rundt 500 personer deltok på årets faglige møtepunkt for bærekraft og grønn vekst, Miljøledelsekonferansen 2019. Her finner du presentasjonene fra parallellsesjon 2: Miljøledelse stein på stein – ISO viser vei.

Hvordan kan virksomheter av alle størrelser lykkes med å redusere miljøpåvirkninger og øke lønnsomheten? Dette var tema på Standard Norges parallellsesjon under Miljøledelsekonferansen 26. mars 2019.

Følgende presentasjoner ble holdt på parallellsesjon 2: Miljøledelse stein på stein – ISO viser vei:

Les mer om:

ISO 14001 - Ledelsessystemer for miljø

ISO 20400 - Bærekraftige innkjøp

Sist oppdatert: 2019-10-17