Tre smilende ungdommer
Illustrasjonfoto: ShutterStock

Vi inviterer ungdommer til å utvikle miljøstandarder

Standard Norge inviterer ungdommer inn i arbeidet med utvikling av standarder som skal gjøre det enklere for norske virksomheter å gjennomføre bærekraftige og klimavennlige tiltak.

Jacob Mehus, Standard Norge

Jacob Mehus, Standard Norge

– Ungdommers brennende engasjement i klimakampen den siste tiden, har gitt både politikere og næringslivsledere en klinkende klar beskjed om at det er nok prat. Nå er det handling som gjelder. Vi ønsker å gi de unge mulighet til å påvirke hvordan norske virksomheter skal drive sitt miljø- og bærekraftarbeid, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus, som nå inviterer til et ungdomsmøte om framtidens miljøstandarder.

Kan nå potensielt 200 000 norske bedrifter

Standard Norge utvikler standarder for hvordan norske organisasjoner, offentlige og private, skal bli mer bærekraftige og klimavennlige. Standardene utvikles av norske og internasjonale komiteer, og flere er direkte knyttet til FNs bærekraftsmål.

Et eksempel er standarden for miljøledelse, ISO 14001. Store virksomheter som Equinor og Hydro følger denne standarden, som ofte er et krav for store, internasjonale selskaper. Standard Norge erfarer imidlertid at standarden er mindre brukt av små og mellomstore virksomheter, som det finnes rundt 200.000 av i Norge.

– Vi ønsker nå å gi ungdommene et direkte talerør inn i standardiseringsarbeidet. Ungdommene vil ha reell innflytelse på nye retningslinjer for hvordan norske bedrifter kan bli mest mulig klimavennlige og bærekraftige, sier Mehus. 

På sikt kan dette også dreie seg om retningslinjer for internasjonale virksomheters klimaarbeid.

Vil ha sterke stemmer

Standard Norge inviterer ungdommer som er opptatt av å løse de store klimautfordringene vi står overfor, til å bli med i arbeidet med å utvikle framtidens standarder for bærekraft og miljø. 

– Vi ønsker å samarbeide med ungdommer som har en sterk stemme og som vil være med å utvikle neste generasjons standarder. Det er de yngre generasjonene som skal ta over, og da mener vi det er riktig at de får slippe til nå. Vi har invitert organisasjoner som Natur og ungdom, Miljøagentene og ungdomspartiene til et ungdomsmøte der vi går i dialog om videre samarbeid, avslutter Mehus.

Kontaktpersoner

Marit Sæter,
direktør kommunikasjon

970 27 956 / msa@standard.no

Ingvil Stiegler, digital redaktør
971 70 088 / its@standard.no

 

FNs bærekraftsmål

Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Derfor har vi laget en oversikt over standarder som kan hjelpe deg og din virksomhet til å bidra i verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

              
Mål 1
 
Mål 2
 
Mål 3
 
Mål 4
 
Mål 5
 
Mål 6
 
Mål 7
 
Mål 8

 
 


Mål 9
 
Mål 10
 
Mål 11
 
Mål 12
 
Mål 13
 
Mål 14
 
Mål 15
 
Mål 16

Sist oppdatert: 2019-08-13