2020 Nyheter

 

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO vurderer å starte nye standardiseringsprosjekter innenfor fagområdet økologisk restaurering. Økologisk restaurering er tiltak som gjennoppretter naturlige prosesser og dermed gjenskaper tidligere økologiske forhold.

2020-12-01

Mer om Trenger vi internasjonale standarder for økologisk restaurering?
 

Miljø er vår tids store utfordring og standardiseringen bidrar med den svært populære 14000-familien som er verdens mest utbredte metode for å minimalisere virksomheters miljøpåvirkning. Nylig ble to standarder oversatt til norsk og en tredje ble revidert.

2020-11-12

Mer om To miljøstandarder oversatt – og én revidert
 

Hvordan stiller Norge seg til europeisk standardiseringsarbeid innen klimaendring? Standard Norge ønsker tilbakemeldinger fra norske virksomheter.

2020-09-25

Mer om Er det behov for standarder mot klimaendringer?
 

Regjeringen har bestemt at Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre. Det skal i den sammenheng utarbeides en nasjonal strategi for sirkulær økonomi. 2. september inviterte vi til frokostmøtet for å presentere hvordan standardisering kan bidra på dette området.

2020-09-04

Mer om Innovativ sirkulær økonomi
 

Den oversatte tekniske rapporten SN-ISO/TR 37121 gir en oversikt over eksisterende retningslinjer og metoder for bærekraftig utvikling og robusthet i byer. Rapporten brukes for å utfylle NS-ISO 37120 som omhandler indikatorer for byers serviceytelse og livskvalitet.

2020-07-02

Mer om Retningslinjer og metoder for bærekraftig utvikling i byer
 

Hvordan kan nasjonale, europeiske og internasjonale standarder for vann bidra til vern av vannrelaterte økosystemer i naturen? Dette var temaet på et frokostmøte 9. juni. Her kan du finne presentasjonene fra møtet.

2020-06-12

Mer om Hvordan kan vi ta vare på våre nasjonale vannressurser?
 

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO har startet en ny komite for å utvikle standarder innenfor dette området. Nå undersøker vi om det er interesse for dette arbeidet i Norge

2020-04-23

Mer om Er det behov for ISO-standarder for biologisk mangfold?
 

Den nye veiledningen i bruk av ISO 26000 i næringsmiddelkjeden, gir retningslinjer for hvordan en organisasjon i næringsmiddelkjeden kan bidra til bærekraftig utvikling samtidig som man tar hensyn til lover, forskrifter og interessenters forventninger.

2020-04-03

Mer om Ny veiledning for å forbedre samfunnsansvaret i næringsmiddelkjeden