2021 Nyheter

 

Regjeringens ambisiøse strategi for en grønn og sirkulær økonomi peker på standarder som viktige virkemidler i utviklingen av et mer sirkulært samfunn. Standard Norge inviterte til konferanse 16. november 2021 om hvordan dette kan gjøres i praksis.

2021-11-23

Mer om SirkulæriTET 2021 – standarders rolle i en grønn og sirkulær økonomi
 

Sirkulærøkonomien må fungere i markedet, og for at det skal skje, trenger vi standarder som sikrer kvalitet, trygghet, salgbarhet og gjensidig troverdighet, skriver administrerende direktør Jacob Mehus i Standard Norge.

2021-11-19

Mer om Kronikk: Sirkulærøkonomien trenger standarder for å fungere
 

Norge har et kompetent landslag i bærekraftsstandardisering, og vi har plass til flere!

2021-11-16

Mer om Video: Et landslag i bærekraft
 

Standardisering står sentralt i regjeringens strategi for sirkulær økonomi som ble lagt fram denne uken. – Standarder setter samfunnet i stand til å møte dagens og morgendagens utfordringer på en smart måte, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

2021-06-18

Mer om Positivt at regjeringen vil styrke standardiseringsarbeidet innenfor sirkulær økonomi
 

Vi har fått den første europeiske, overordnede standarden for universell utforming, som gir generelle retningslinjer for hvordan man oppnår likeverdig tilgang til varer og tjenester. Nå er den utgitt på norsk og 11. mai ble den lansert på et frokostmøte. Her kan du se presentasjonene fra møtet.

2021-05-11

Mer om Universell utforming av varer og tjenester - ny standard på norsk lansert
 

– Bærekraft er ikke bare en pin, sa byråd for finans i Oslo kommune da han åpnet konferansen Veier til et bærekraftig samfunn 28. april. Gjennom formiddagen fikk deltakerne inspirasjon og informasjon om verktøy på veien mot et mer bærekraftig samfunn.

2021-04-29

Mer om Veier til et bærekraftig samfunn
 

21. april inviterte vi til frokostmøte om hvorfor det er så viktig å ha et miljøledelsessystem basert på ISO 14000 på plass og litt om hvordan dette kan innføres trinn for trinn.

2021-04-23

Mer om Miljøledelse – trinn for trinn
 

Her kan du finne svar på spørsmål som kom inn under bærekraftskonferansen 28. april 2021 og som ikke ble besvart underveis. Konferansen ble arrangert i samarbeid med Oslo kommune.

2021-04-20

Mer om Spørsmål fra publikum
 

Sirkulær økonomi er et begrep som florerer blant bærekraftsentusiaster, politikere og ledere som vil vise vei i det grønne skiftet. Men hva er det egentlig? Er det bare en modernisering av begrepet gjenvinning?

2021-01-15

Mer om Innlegg: Kan noen forklare meg hva sirkulær økonomi betyr?