Eldre mann på vei inn i en buss
(Foto: Mediegruppa ved Sollerudstranda skole)

Universell utforming av varer og tjenester - ny standard på norsk lansert

Vi har fått den første europeiske, overordnede standarden for universell utforming, som gir generelle retningslinjer for hvordan man oppnår likeverdig tilgang til varer og tjenester. Nå er den utgitt på norsk og 11. mai ble den lansert på et frokostmøte. Her kan du se presentasjonene fra møtet.

Standarden, NS-EN 17161 Universell utforming – Likeverdig tilgang gjennom universell utforming av produkter, varer og tjenester – Utvide brukergruppen, ble utgitt i 2019. I mars 2021 kom den også i norsk oversettelse.

Standarden er utarbeidet for å sikre likeverdig tilgang gjennom en universell utformingstilnærming i relevante standardiseringsaktiviteter for varer og tjenester. NS-EN 17161 angir krav som gjør en organisasjon i stand til å utforme, utvikle og levere varer og tjenester slik at de blir universelt utformet og kan forstås og brukes av en bredest mulig brukergruppe, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne.

Standarden gir også krav og anbefalinger for å gjøre en organisasjon i stand til å utvide kundegruppen ved å identifisere de ulike behovene, egenskapene, funksjonsevnene og ønskene, ved å involvere brukere direkte eller indirekte, og ved å bruke kunnskap om universell utforming i sine prosedyrer og prosesser.

Opptak

Gikk du glipp av dette frokostmøtet? Her kan du se det i opptak.

Presentasjoner

 • Universell utforming i norsk politikk og lovgivning (muntlig presentasjon)
  Olav R. Bringa, Kulturdepartementet
 • Historien bak og beskrivelse av den nye europeiske standarden for UU, NS-EN 17161
  Rudolph Brynn, Universell Utforming AS og leder av SN/K 555, den norske speilkomiteen for SAGA
 • Norge tar internasjonalt ansvar for universell utforming
  Sigbjørn Råsberg, Digitaliseringsdirektoratet
 • Næringslivet og standarder for universell utforming (muntlig presentasjon)
  Geir Lippestad, tidligere næringsbyråd i Oslo kommune, advokat, og nåværende styreleder i Universell Utforming AS
 • Universell utforming og standarder i et interessepolitisk perspektiv (muntlig presentasjon)
  Stian M. Innerdal, Norges Blindeforbund 

Mer informasjon om universell utforming

Det kan du finne på vår fagside hvor vi omtaler standardiseringsarbeid og standarder som vil bidra til å gjøre hverdagen enklere for noen og enhver. Dette gjelder også de nasjonale standardene vi har utarbeidet, men som ikke ble omtalt nærmrer på frokostmøtet.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Marit K. Nygren per e-post.

Sist oppdatert: 2021-06-03

NS-EN 17161:2019

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Universell utforming — Likeverdig tilgang gjennom universell utforming av produkter, varer og tjenester — Utvide brukergruppen

SpråkNorskUtgave: 2019-03 (2021-03-05)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang