2022 Nyheter

 

ISO har utgitt en veileder for netto nullutslipp for alle typer organisasjoner. Veilederen som første gang ble presentert i forbindelse med klimatoppmøtet i Sharm el-Sheikh, blir nå åpent tilgjengelig for norske brukere via Standard Norges nettsider.

2022-12-07

Mer om Ny internasjonal veileder for netto nullutslipp
 

NS-EN 17687 angir krav og veiledning for oppdragsgivere med hensyn til integritet og ansvarlighet i prosesser for offentlige anskaffelser, fra identifisering av behov til levering av produkter, tjenester eller bygg- og anleggskontrakter.

2022-11-18

Mer om Integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser – nå på norsk
 

Storstilt energieffektivisering, hurtigere konsesjonsbehandlinger og at Norge tar en aktiv rolle i utbygging av fornybar energi i Europa, er satsinger som vil få fart på det grønne skiftet, mener Skift – Næringslivets klimaledere. Som medlem i Skift har Standard Norge vært med i utarbeidelsen av disse anbefalingene.

2022-11-14

Mer om Standard Norge står bak Skifts anbefalinger for å få fart på det grønne skiftet
 

Standarder er viktige virkemiddel i utviklingen av et mer sirkulært samfunn og avgjørende for å nå våre felles klima- og miljømål. Hvordan kan krav i offentlige anskaffelser gjøre en forskjell? Det var hovedtema på konferansen SirkulæriTET 2022.

2022-10-21

Mer om Ansvarlighet i offentlige anskaffelser på Sirkulæritet 2022
 

Standarden NS-EN 17687 hjelper organisasjoner med å ivareta integritet, ansvarlighet og transparens i anskaffelsesprosessen. Alt fra behovsidentifikasjon til levering av varer, tjenester og arbeidskontrakter omfattes av prosessen.

2022-09-12

Mer om Ny standard for integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser
 

Administrerende direktør Jacob Mehus håper medlemskapet i Skift vil gi inspirasjon til nye standarder og skape oppmerksomhet rundt bærekraftsstandarder.

2022-06-21

Mer om Standard Norge tas opp som nytt medlem i Skift - Næringslivets klimaledere
 

Standard Norge oppretter en komité som skal bidra i utviklingen av standarder innenfor bærekraftig finans, og inviterer potensielle komitémedlemmer til å melde sin interesse.

2022-06-07

Mer om Vil du utvikle standarder for bærekraftig finans?
 

Heldigvis er det ikke sånn at hver enkelt virksomhet må lage sin egen særegne klimatilpasningsvei, skriver Standard Norges Jacob Mehus og Knut Jonassen i denne kronikken.

2022-06-02

Mer om Klimatilpasning – Mange snakker om det, de færreste praktiserer det
 

Standard Norge har utgitt tre internasjonale ISO-standarder for hvordan både offentlige og private virksomheter skal møte risikobildet knyttet til et varmere, våtere og villere klima. Vi inviterte i samarbeid med Skift – Næringslivets klimaledere til lansering av de tre standardene i Norge, 25. mai 2022. Her kan du se opptak og presentasjonene fra lanseringen.

2022-05-30

Mer om Tre nye ISO-standarder for klimatilpasning lansert
 

Det skal nå utvikles europeisk standarder som skal bidra til en mer bærekraftig og sirkulær byggenæring. Standard Norge inviterer nå norske virksomheter til å bidra med sin kompetanse og kunnskap i utviklingen av disse.

2022-05-04

Mer om Vil du påvirke utviklingen av standarder for sirkulær økonomi i BAE-sektoren?
1 2 > »