To som gir hverandre håndtrykk med logoen til FNs bærekraftsmål i bakgrunnen
Foto: Nicolas Tourrenc

Ny standard for integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser

Standarden NS-EN 17687 hjelper organisasjoner med å ivareta integritet, ansvarlighet og transparens i anskaffelsesprosessen. Alt fra behovsidentifikasjon til levering av varer, tjenester og arbeidskontrakter omfattes av prosessen.

Standarden er nylig publisert, og norske innkjøpseksperter har i tre år vært med på å påvirke det europeiske standardiseringsarbeidet og ser nå frem til å ta standarden i bruk.

Nyttig verktøy for norske innkjøpsmiljøer

NS-EN 17687 Offentlig anskaffelse – Integritet og ansvarlighet – Krav og veiledning, er rettet mot innkjøpsorganisasjoner, deres bidragsytere og beslutningstakere. Standarden kan også ha innvirkning på og være til hjelp for enkeltpersoner, leverandører og deres medhjelpere, og organisasjoner som representerer leverandørkjeden på nasjonalt eller europeisk nivå.

Standarden er et godt verktøy for norske innkjøpsmiljøer og skal bidra til at oppdragsgivere stiller krav til leverandørkjeden, tar sosialt ansvar, motarbeider arbeidslivskriminalitet og er bevisste på anskaffelsenes innvirkning på klima og miljø. 

Les mer om standarden

Lansering og norsk oversettelse

Standarden vil bli lansert på vårt arrangement SirkulæriTET på Verdens standardiseringsdag, 14. oktober. Tema for arrangementet er hvordan den sirkulære økonomien kan styrkes gjennom bruk av standarder i offentlige anskaffelsesprosesser. Det jobbes med å oversette standarden til norsk.

Les mer om SirkulæriTET og meld deg på

Sist oppdatert: 2022-11-18

NS-EN 17687:2022

Standard

NOK 787,00 (eks. mva)

Offentlige anskaffelser — Integritet og ansvarlighet — Krav og veiledning

SpråkEngelskUtgave: 2022-08 (2022-08-26)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang