Søppelkasser

Ny utgave av standarden for avfallskontrakter

NS 9430 omhandler kontraktsforhold for periodisk innsamling av avfall mellom oppdragsgiver og leverandør. Standarden, som er populær blant kommuner, har nå kommet i ny utgave.

NS 9430 regulerer kontraktsforholdet der en part (leverandøren) påtar seg periodisk innsamling av avfall for den andre parten (oppdragsgiveren). Standarden for periodisk innsamling av avfall retter seg særlig mot kommuner og andre oppdragsgivere som skal kontraktsfeste periodisk innsamling og transport av avfall, og leverandører som påtar seg slike oppdrag. Den er også et hensiktsmessig verktøy for arbeidstakere, tillitsvalgte og arbeidsgivere.

NS 9430 kom nylig i ny utgave. De viktigste endringene i forhold til forrige utgave fra 2013 er:

  • Strukturen i standarden er forandret i henhold til tidslinjen i gjennomføringen
  • Det er inkludert krav som skal sikre at personvernprinsippene blir ivaretatt
  • Det er konkretisert krav til ruteplan og språkkrav til renovatørene

Blankett 9430 som inneholder formular for kontrakt om innsamling og transport av husholdningsavfall, skal også revideres og kommer i ny utgave som er oppdatert til 2022-utgaven av NS 9430.

Les mer om NS 9430 i vår fagartikkel.

Sist oppdatert: 2022-12-07

NS 9430:2022

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Alminnelige kontraktsbestemmelser for periodisk innsamling av avfall

SpråkNorskUtgave: 3 (2022-04-27)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang