Standard Norge tas opp som nytt medlem i Skift - Næringslivets klimaledere

Administrerende direktør Jacob Mehus håper medlemskapet i Skift vil gi inspirasjon til nye standarder og skape oppmerksomhet rundt bærekraftsstandarder.

Jacob Mehus, Standard Norge

Jacob Mehus, Standard Norge

Skift er et næringlivsdrevet klimainitiativ. Medlemsorganisasjonen består av klimaledere i næringslivet. Skift har som formål å gå foran og vise hvilke forretningsmuligheter som ligger i overgangen til nullutslippssamfunnet.

I juni ble Standard Norge tatt opp som nytt medlem.

– Vi ser at målene for Skift er sammenfallende med mange av Standard Norges mål og ambisjoner knyttet til klima og miljø. I tillegg tror vi at medlemskapet vil kunne inspirere til nye standardiseringsprosjekter og at vi vil få mer oppmerksomhet rundt våre bærekraftsstandarder blant klimalederne i Norge, sier administrerende direktør Jacob Mehus i Standard Norge.

Bjørn Haugland

Bjørn K. Haugland, Skift

Bjørn K. Haugland, administrerende direktør i Skift, ønsker Standard Norge velkommen som medlem.

– Standard Norge forvalter over 40.000 standarder som er avgjørende for å tilrettelegge for utslippskutt, omstilling og tilpasning til en varmere, våtere og villere fremtid. Vi er glad for å få denne kompetansen inn i Skiftsamarbeidet, sier Haugland.

Hør podkast

Klima og miljø kjenner ingen landegrenser, så hvordan kan standardiseringsarbeid sørge for felles spilleregler på tvers av verden? Og hvordan enes man om en standard når interessene spriker? Jacob Mehus var nylig gjest hos Erik Solheim og Jens Ullveit-Moe i podkasten «Klimaoptimistene». Der snakket han om blant annet standarder som vi ofte ikke tenker på, men som vi er helt avhengige av.

Sist oppdatert: 2022-06-24