Oversvømt parkbenk

Tre nye ISO-standarder for klimatilpasning lansert

Standard Norge har utgitt tre internasjonale ISO-standarder for hvordan både offentlige og private virksomheter skal møte risikobildet knyttet til et varmere, våtere og villere klima. Vi inviterte i samarbeid med Skift – Næringslivets klimaledere til lansering av de tre standardene i Norge, 25. mai 2022. Her kan du se opptak og presentasjonene fra lanseringen.

Klimatilpasning nevnes stadig oftere. Den økte interessen skyldes blant annet vektleggingen av klimarisiko og -tiltak i siste delrapport fra FNs klimapanel. Eksperter fra 82 land står bak de tre standardene som angir internasjonal beste praksis for klimatilpasning med metoder og verktøy for god og effektiv klimatilpasning.

De tre standardene er:

  • NS-EN ISO 14090 Klimatilpasning – prinsipper, krav og retningslinjer. Standard for hvordan private og offentlige virksomheter skal gå fram for å tilpasse seg klimaendringene lokalt og globalt.
  • NS-EN ISO 14091 Klimatilpasning – retningslinjer for sårbarhet, påvirkning og risikovurdering. Standard for hvordan private og offentlige virksomheter skal vurdere egen drift i en endret risikosituasjon
  • SN-ISO/TS 14092 * Klimatilpasning – krav og retningslinjer for planlegging av tilpasning for lokale myndigheter og lokalsamfunn. Standard som er spesielt tilpasset kommuner, borettslag og lignende.

(* Formelt er dette en teknisk spesifikasjon og ikke en standard, men for å gjøre det enkelt i denne sammenheng omtaler vi alle de tre dokumentene som standarder.)

På frokostmøtet ble det gitt presentasjon av de tre nye standardene og hvordan ulike virksomheter allerede er i gang med sine klimatilpasninger.

Marit Sæter og Heidi Sørensen

Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten i Oslo kommune (t.h) mottar de nye ISO-standardene fra kommunikasjonsdirektør Marit Sæter i Standard Norge.

Innlegg og presentasjoner

Her kan du se opptak av det enkelte innlegget og laste ned presentasjonene som ble holdt 25. mai 2022.

Lenker blir lagt ut som kort tid.

Åpning og velkommen
Marit Sæter, kommunikasjonsdirektør i Standard Norge

Marit Sæters presentasjon (ble holdt på vegne av Jacob Mehus, adm, direktør i Standard Norge)

Klimatilpasninger - nye standarder
Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten i Oslo kommune som også får overrakt de tre standardene

Heidi Sørensens presentasjon


Presentasjon av de tre ISO-standardene for klimatilpasning
Knut Jonassen, prosjektleder, Standard Norge

Knut Jonasens presentasjon

Knut Jonasens presentasjon

Presentasjon av åtte strakstiltak for klimatilpasning
Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift – Næringslivets klimaledere

Bjørn Kjærand Hauglands presentasjon

Hvordan møter offentlige og private virksomheter det nye risikobildet?
Fremtind Forsikring: Kristine Falkgård, bærekraftsdirektør

Kristine Falkgårds presentasjon

Hvordan møter offentlige og private virksomheter det nye risikobildet?
Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske

Jan Morten Ertsaas' presentasjon

Hvordan møter offentlige og private virksomheter det nye risikobildet?
Guro Sørnes Kjerschow, klimatilpasningsrådgiver, Klimaetaten i Oslo kommune

Guro Sørnes Kjerschows presentasjon

Hvordan møter offentlige og private virksomheter det nye risikobildet?
Are Berstad, utviklingsleder

Are Berstads presentasjon (OBS stor fil pga animasjoner)

Debattrunde om klimatilpasning med Kristine Falkgård, bærekraftsdirektør i Fremtind Forsikring, Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske, Guro Sørnes Kjerschow, klimatilpasningsrådgiver, Klimaetaten i Oslo kommune og Are Berstad, utviklingsleder Aquastructures, moderert av Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift – Næringslivets klimaledere.

Hva vet vi om framtiden? Klimatilpasning i en global kontekst
Erik Solheim, mangeårig politiker og tidligere leder av FNs miljøprogram

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Knut Jonassen per e-post.

Du kan også lese mer om de tre standardene på vår fagside om klimatilpasninger.

 

Arrangører av frokostmøtet

 

Logoene til Skift og Standard Norge

Sist oppdatert: 2022-06-07

NOK 828,00 (eks. mva)

Klimatilpasning — Prinsipper, krav og retningslinjer (ISO 14090:2019)

SpråkNorskUtgave: 2019-07 (2020-10-23)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Klimatilpasning — Retningslinjer for sårbarhet, påvirkninger og risikovurdering (ISO 14091:2021)

SpråkNorskUtgave: 2021-03 (2022-02-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Klimatilpasning — Krav til og veiledning for planlegging av klimatilpasning for lokale myndigheter og lokalsamfunn

SpråkNorskUtgave: 1 (2021-09-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang