Sammenligning av ISO- og NORSOK-standarder

NORSOK ekspertgruppe N Structure har sammenlignet standardene i ISO 19000-serien og NORSOK N-serien. Her kan du lese to rapporter fra arbeidet.

Plattform i Nordsjøen

Oseberg (foto: Terje S. Knudsen / Statoil)

ISO-standardene er utviklet for å kunne brukes overalt i verden, mens NORSOK N-standardene bygger på ingeniørerfaringer og tradisjoner fra Nordsjøen. Målet med analysen har vært å identifisere konsekvensene av å henvise til ISO-standarder  i stedet for NORSOK innenfor struktur, noe som vil være tilfellet hvis NORSOK-standardene trekkes tilbake.

Rapporten for Design of jacket structure (Task 2) og Fabrication of jacket platform (Task 3) ble publisert i april 2015. Sammenligningen er gjort for en og en platformtype og egenskaper (codes, structural integrity, fabrication cost, design process).

Last ned rapportene her

Sist oppdatert: 2015-06-24